Metsuri

Ammatit Julkaistu

Metsuri työskentelee metsänhoidon ja puunkorjuun tehtävissä. Metsurin työtehtävät vaihtelevat vuodenaikojen ja työkohteiden mukaan esimerkiksi metsän viljelystä raivaukseen. Metsureita työskentelee metsänhoitoyhdistysten ja metsäalan yritysten palveluksessa sekä yrittäjinä. Metsurilta edellytetään metsäluonnon tuntemusta, työssä käytettävien koneiden ja työvälineiden hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää kuntoa.

Metsänhoitoyhdistyksissä, Metsähallituksessa, metsäteollisuusyritysten ja yksityisten metsätalousyrittäjien palveluksessa sekä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Metsuri

Metsurin on tunnettava metsäluontoa sekä työn ympäristövaikutuksia. Työ on itsenäistä ja yrittäjähenkistä, sillä metsuri vastaa työn suunnittelusta ja toteutuksesta. Metsurin on osattava myös korjata ja huoltaa käyttämänsä työvälineet, kuten moottori- ja raivaussahat.

Metsurin työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa sekä viihtymistä ulkotyössä. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta. Epämukavat työasennot sekä koneiden aiheuttamaa melu ja tärinä voivat aiheuttaa kuormitusta fyysiselle terveydelle.

Toisella asteella voi suorittaa metsäalan perustutkinnon (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös metsäalan ammattitutkinto (metsuri AT) ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Myös työnantajat järjestävät koulutusta työntekijöilleen. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2244 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut