Myyntineuvottelija, matkailu

Ammatit Julkaistu

Myyntineuvottelija työskentelee myyntipalvelussa, missä hänen tehtäviinsä kuuluu majoitus-, ohjelmapalvelu- ja ravintolapalveluvarauksien hoitaminen. Myyntineuvottelijan tehtävä on löytää asiakkaalle paras ratkaisu hänen tarpeisiinsa. Asiakaspalvelutyö edellyttää tuotteiden tuntemusta, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä paineensietokykyä.

Hotelli- ja ravintoloiden myyntipalvelut ja kylpylät.

Selaa avoimia työpaikkoja: Myyntineuvottelija, matkailu

Myyntineuvottelijan työssä edellytetään hyvää tuote- ja palveluvalikoiman tuntemusta, asiakaspalveluosaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Ammatissa tarvitaan kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Työ vaatii paineensietokykyä ja joustavuutta, koska tilanteet saattavat vaihdella nopeastikin. Työn alla voi olla yhtä aikaa useita keskeneräisiä asioita, jotka on pystyttävä hoitamaan kiireessäkin, joten hyvä muisti ja järjestelmällisyys ovat tarpeen.

Myyntineuvottelijalta vaaditaan hyviä tietoteknisiä taitoja ja erilaisten varausjärjestelmien käytön osaamista. Myös taloudenhoitoon liittyviä taitoja tarvitaan, sillä toimenkuvaan voi liittyä esimerkiksi laskutusta. Ammatissa vaaditaan hyvää kielitaitoa, ja useiden kielien osaamisesta on etua.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua majoituspalveluihin, jolloin tutkintonimike on vastaanottovirkailija. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös matkailupalvelujen ammattitutkinto. 

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2800 €/kk

Yksityinen sektori

2864 €/kk

Julkinen sektori

2653 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto