Obduktioteknikko

Ammatit Julkaistu

Obduktioteknikko avustaa lääkäriä ja poliisia ruumiinavauksessa ja huolehtii vainajan siirtämisestä avaustilaan, säilytyksestä ja luovuttamisesta. Lisäksi obduktioteknikko osallistuu omalla vastuualueellaan työpaikan käytänteiden mukaisesti näytteiden ottamiseen, säilyttämiseen, pakkaamiseen ja lähettämiseen.

Terveydenhuollon laitokset ja yksiköt, joissa tehdään lääketieteellisiä ja/tai oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Selaa avoimia työpaikkoja: Obduktioteknikko

Obduktioteknikolta vaaditaan hienomotorisia kädentaitoja eli teknistä taitavuutta eri avaus- ja tutkimusmenetelmien käytössä. Ammatti edellyttää suunnitelmallisuutta, oma-aloitteellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Obduktioteknikko osaa toimia eettisesti sekä tuntee työhön liittyvät turvallisuusseikat, kuten hygieniaan ja erilaisten tartuntojen ehkäisyyn liittyvät toimet.

Obduktioteknikko osaa tehdä päätöksiä, dokumentoida tietoja ja työskennellä moniammatillisessa työryhmässä. Obduktioteknikko tuntee alaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistukset. Palvelualttius, hienotunteisuus, empaattisuus ja kyky kohdata ammatillisesti vainajan omaisia ja läheisiä ovat työssä keskeisiä vaatimuksia.

Obduktioteknikolla tulee olla hyvä terveydentila, sillä vainajien nostelu on fyysisesti vaativaa.

Obduktioteknikoksi koulutetaan työelämän tarpeista lähtien esimerkiksi oppisopimuksella tai suorittamalla terveysalan ammattitutkinto obduktiotoiminnan osaamisalalla. Tutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Ammattitutkinnon osia arvioidaan työpaikalla suoritettavissa työtehtävissä, joten tutkinnon suorittajalla täytyy olla alan työpaikka tai työllistymässä sellaiseen koulutuksen jälkeen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Obduktioteknikolla tulee olla obduktioteknikon koulutuksen lisäksi vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Mediaanipalkka

2885 €/kk

Yksityinen sektori

2668 €/kk

Julkinen sektori

2939 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut