Ohjelmapalvelutyöntekijä

Ammatit Julkaistu

Ohjelmapalvelutyöntekijä työskentelee matkailun ohjelmapalveluiden parissa. Ohjelmapalvelut voivat olla esimerkiksi koiravaljakko- ja moottorikelkkasafareita, ulkoilmaliikuntaa, kädentaitoja sekä erilaisia elämyksiä yksilöille ja ryhmille. Ammatissa vaaditaan ohjattavan toiminnan vaatimaa erityisosaamista, palveluhenkisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kielitaitoa.

Ohjelmapalveluita tarjoavat yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ohjelmapalvelutyöntekijä

Ohjelmapalvelutyöntekijältä vaaditaan ohjattavan toiminnan erityisosaamista, esimerkiksi koiravaljakon ohjaamista, moottorikelkan ajamista tai tietyn kädentaidon tai liikuntamuodon hallintaa. Työssä tulee huomioida palveluun liittyvät turvallisuusseikat ja osattava opastaa asiakkaita toimimaan turvallisuuden edellyttämällä tavalla. Myös palvelussa käytettävien välineiden ja mahdollisten ajoneuvojen käyttötaito ja huoltaminen ovat olennaisessa osassa työnkuvaa. Ammatissa vaaditaan usein hyvää kielitaitoa ja ensiaputaitoja.

Ohjelmapalvelutyöntekijällä on oltava hyvät vuorovaikutustaidot, kyky ilmaista itseään selkeästi sekä halu toimia asiakaspalvelutyössä. Ammatissa vaaditaan hyvää organisointikykyä, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta, mutta myös kykyä toimia ryhmässä. Yllättävissä tilanteissa tarvitaan luovuutta sekä paineensieto- ja ongelmanratkaisukykyä. Kyky viihdyttää asiakkaita on eduksi.

Työ voi olla sesonkiluonteista.

Ammattiin ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan osaamista voi kartuttaa harrastuksien tai erilaisten kurssien kautta. Usein työnantajat perehdyttävät tehtävään.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös matkailupalvelujen ammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Vaihtelevat tehtävän mukaan, mutta voi olla esimerkiksi b-ajokortti, hygieniapassi tai ohjelmapalvelun edellyttämä ohjaajakoulutus.

Mediaanipalkka

2554 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto