Ohjelmistokehittäjä

Ammatit Julkaistu

Ohjelmistokehittäjät työskentelevät ohjelmistotuotannon tehtävissä tietotekniikan palvelutuotannon yrityksissä tai muilla toimialoilla. He suunnittelevat ja toteuttavat uusia ohjelmistotuotteita sekä kehittävät käytössä olevia. Tehtäviin voi kuulua myös asiakaspalvelua ja kouluttamista. Työssä vaaditaan ohjelmistotuntemuksen ja ohjelmointitaitojen lisäksi ongelmanratkaisutaitoja, yhteistyötaitoja ja asiakasosaamista.

Tietotekniikka-alan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistojen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa tarvitaan ohjelmointiosaamista, käyttöjärjestelmien hallintaa ja tietokantaosaamista. Työssä vaaditaan projektiosaamista. Ohjelmistosuunnittelu edellyttää suurien kokonaisuuksien hallintaa, suunnittelutaitoja, järjestelmällisyyttä, loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Ohjelmoijan on tunnettava sovellusalue, jossa toteutettavaa ohjelmaa käytetään sekä hallittava sovelluskehitystyökalut. Asiakaspalvelutaidot ja koulutustaidot ovat tarpeen. Yhteistyötaidot ovat tarpeen koska työtä tehdään myös työryhmän jäsenenä. Kaupallisesta osaamisesta on etua.

Kielitaito on tarpeen mm. koska alan kirjallisuus on usein englanninkielistä. Tietotekniikan nopea kehittyminen edellyttää alan kehityksen seuraamista sekä jatkuvaa opiskelua.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon datanomi. Ammattitaidon kartuttua voi suorittaa myös tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) tietojenkäsittelyyn suuntautuen. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, insinööri (AMK) esimerkiksi tietotekniikkaan suuntautuen. 

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa, jolloin ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri, alempi luonnontieteiden kandidaatti. Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella teknisiä tieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri, alempi tekniikan kandidaatti. Koulutusalalla voi suuntautua esimerkiksi tietotekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4461 €/kk

Yksityinen sektori

4504 €/kk

Julkinen sektori

3590 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut