Palveluneuvoja

Ammatit Julkaistu

Palveluneuvojan tehtävänä on pankkipalvelujen esittely ja myynti. Palveluneuvojat voivat olla erikoistuneita esimerkiksi asunto- tai sijoitusasioihin. Palveluneuvojia työskentelee pankkien konttoreissa. Työ edellyttää pankkitoimintojen tuntemusta, itsenäisyyttä, tarkkuutta ja harkintakykyä. Asiakaslähtöisessä palvelutyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Palveluneuvojan työ edellyttää pankkitoimintojen monipuolista tuntemusta. Työssä tarvitaan laajaa pankkitoiminnan hallintaa käytännön tasolla. Työssä on hallittava myös erilaiset laskentamallit. Tehtävien hoitaminen edellyttää analysointi- ja harkintakykyä sekä itsenäisyyttä, pitkäjännitteisyyttä ja tarkkuutta. Palveluneuvojalla täytyy olla halu keksiä ratkaisut asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaslähtöisessä palvelutyössä tarvitaan hyvää ihmistuntemusta, avoimuutta sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Kielitaidosta on etua. Palveluneuvoja tarvitsee myös ryhmätyötaitoja, koska hän osallistuu muun muassa esittelijänä lainapäätöksiä tekeviin kokouksiin.

Palveluneuvojan työ on itsenäistä ja tulosvastuullista. Siihen sisältyy omaa harkintavaltaa, ja siten myös vastuuta. Työn tuloksellisuutta mitataan pankin kuukausi- tai vuositavoitteiden mukaisella myynnin määrällä.

Yleisin pohjakoulutus on liiketoiminnan perustutkinto tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK), voi suorittaa ammattikorkeakouluissa. 

Liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomi, voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa. 

Kaupallisen alan korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden kandidaatti tai kauppatieteiden maisteri voi suorittaa yliopistoissa kauppatieteellisellä alalla. 

Pankkialalla työskentelee myös oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneita. Tutkinto on oikeustieteen maisteri. 

Usein palveluneuvojan tehtäviin edetään pitkän työkokemuksen ja pankin oman koulutuksen kautta. Pankit järjestävät palveluneuvojilleen säännöllisesti erilaista koulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3031 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä