Paperikoneenhoitaja

Ammatit Julkaistu

Paperikoneenhoitajat työskentelevät paperi- ja kartonkitehtaissa. He vastaavat siitä, että paperikone toimii keskeytyksettömästi ja tuottaa oikeanlaatuista paperia. Työ on pitkälle automatisoitua ja se tehdään pääasiassa valvomosta käsin näyttöjen ja mittareiden avulla. Työssä tarvitaan tarkkaavaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Työ edellyttää valmiutta keskeytymättömään kolmivuorotyöhön.

Työ vaatii paperin valmistusprosessin ja automaatiotekniikan hallintaa sekä laitetuntemusta. Monimutkaisten ohjaus- ja valvontalaitteiden käyttö vaatii näyttöjen "lukutaitoa". Työssä tarvitaan luotettavuutta, huolellisuutta, tarkkaavaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Mahdollisissa häiriötilanteissa on kyettävä itsenäisiin ja nopeisiin päätöksiin.

Ammatti edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn sekä vastuullisuutta. Myös kielitaidosta on hyötyä. Tekniikan jatkuva kehittyminen vaatii jatkuvaa opiskelua.

Paperikoneenhoitajan työ edellyttää valmiutta keskeytymättömään kolmivuorotyöhön.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua paperiteollisuuteen. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa prosessiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 

Yritysten omat teollisuusoppilaitokset järjestävät niin ikään alan perus- ja täydennyskoulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4248 €/kk

Yksityinen sektori

4248 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto