Prepress-työntekijä

Ammatit Julkaistu

Prepress-työntekijä tekee painamista edeltävät työvaiheet, jotka edellyttävät suunnittelua ja sommittelua. Työt painottuvat tietokoneella tehtävään taittoon sekä kuvan- ja tekstinkäsittelyyn erilaisia ohjelmistoja apuja käyttäen. Prepress-työntekijä työskentelee yleensä painotuotteita valmistavissa yrityksissä. Ammatti edellyttää digitaalisen painamisen ja painotuotteiden tuntemusta, hyvää visuaalista silmää, tarkkuutta ja paineensietokykyä.

Painotalot, kustantamot ja graafisen suunnittelun ja media-alan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Prepress-työntekijä

Prepress-työntekijän ammatissa vaaditaan digitaalisen painamisen ja -taiton sekä aineistojen, typografian ja kuvankäsittelyn osaamista. Painotekniikoiden ja jälkikäsittelyjen erityispiirteiden tuntemus sekä niiden vaikutusten huomioimisen aineiston valmistuksessa tulee tuntea hyvin. Ammatissa on hallittava perinteisten painotuotteiden lisäksi esimerkiksi mainoskankaiden, pakkausten ja teippausten asettamat vaatimukset valmiille painotuotteelle.

Hyvä taiteellinen silmä, värienhallinta ja sommittelukyky takaavat onnistuneen lopputuotteen. Ammatissa tarvitaan tietoteknisiä taitoja, sillä suunnittelu tapahtuu erilaisia ohjelmistoja käyttäen. Graafisen teollisuuden tuotantotehtävissä tarvitaan myös laatu- ja kustannustietoisuutta. 

Prepress-työntekijältä edellytetään huolellisuutta, tarkkaavaisuutta ja paineensietokykyä. Oma-aloitteisuus on tarpeen yksin työskenneltäessä, yhteistyötaidot taas silloin kun tuotannossa työskennellään ryhmässä. Asiakaspalvelutaidot ovat myös tarpeen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon. Tutkintonimikkeet ovat mediapalvelujen toteuttaja ja kuvallisen ilmaisun toteuttaja. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös media-alan ammattitutkinto ja media-alan erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2902 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat