Puuseppä

Ammatit Julkaistu

Puuseppä valmistaa sahatavarasta tai puulevystä erilaisia esineitä ja tuotteita. Puusepän työ on tyypillisesti huonekalujen sekä koriste- ja käyttöesineiden rakentamista, korjaamista, muokkaamista tai entisöintiä. Puuseppä valmistaa myös höyläystuotteita, kuten listoja ja lautoja, ja voi myös valmistaa ja asentaa ovia ja ikkunoita. Puuseppiä työskentelee yrittäjinä, puusepäntehtaissa ja -verstailla, huonekalutehtaissa ja rakennusteollisuudessa. Kädentaitojen lisäksi ammatissa tarvitaan huolellisuutta ja tarkkuutta.

Huonekalutehtaat, rakennusteollisuus, itsenäisinä yrittäjinä, puusepäntehtaat ja verstaat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Puuseppä

Puusepän ammatissa tarvitaan kädentaitoja. Puualalla on keskeistä puun ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin lopullisessa tuotteessakin. Puuseppä osaa valita työkohteen kannalta sopivimmat työmenetelmät, materiaalit, rakenteet ja liitokset. Alalla arvostetaan moniosaamista.

Puuseppä osaa laatia työpiirustusten avulla työvaihesuunnitelmia sekä tekee koneistus-, kokoonpano- ja viimeistelytehtäviä. Puuseppä osaa käyttää sujuvasti erilaisia työssä tarvittavia koneita ja laitteita.

Ammatissa tarvitaan huolellisuutta ja tarkkuutta. Työ on suhteellisen itsenäistä, ja se edellyttää oma-aloitteisuutta. Yrittäjinä toimivat puusepät tarvitsevat yrittäjyyteen liittyvien asioiden tuntemusta. Työympäristössä on usein koneista aiheutuvaa melua.

Allergiat voivat olla este ammatissa toimimiselle puupölyn ja liima-aineiden vuoksi.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puuteollisuuden perustutkinnon, jossa voi suuntautua puusepäksi. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, jossa voidaan suuntautua puusepänalaan. Perustutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös puuteollisuuden ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2643 €/kk

Yksityinen sektori

2656 €/kk

Julkinen sektori

2491 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Haastattelut