Sähköverkostoasentaja

Ammatit Julkaistu

Sähköverkostoasentaja asentaa energiateollisuuden palveluksessa sähköasemia, ilmajohtoja ja maakaapeleita. Tehtäviin kuuluu myös sähköverkon ja -laitteiden vianetsintää ja korjausta sekä mittaustöitä. Työympäristö vaihtelee sähkön tuotantolaitoksilta maastokohteisiin. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista ja energiantuotannon tuntemusta sekä huolellisuutta ja hyvää keskittymiskykyä.

Energiateollisuus. Voimalaitokset. Sähkölaitokset. Verkonrakennus- ja kunnossapitoyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sähköverkostoasentaja

Sähköverkostoasentajan ammatti edellyttää sähköteknistä osaamista ja energiantuotannon tuntemusta. Ammatissa on osattava lukea sähköpiirustuksia ja asennusohjeita.

Työssä tarvitaan tarkkuutta, huolellisuutta ja näppäryyttä sekä hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä. Työtehtävissä tarvitaan kärsivällisyyttä ja rauhallisuutta, sillä työn jäljen on oltava laadukasta ja työturvallisuus on huomioitava kaiken aikaa.

Sähköverkostoasentajan pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti mutta myös ryhmässä. Työssä tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelutaitoja, sillä joissakin tehtävissä ollaan tekemisissä asiakkaiden kanssa, esimerkiksi rakennusten sisäjohtoasennuksissa.

Kielitaito on tarpeen, sillä ohjeet ovat usein englanniksi. Ammattitaitoon kuuluu sähköturvallisuusmääräysten tunteminen ja noudattaminen. Tapaturmat ovat vähentyneet, mutta niiden vaara on aina olemassa. Tekniikan kehittyminen edellyttää jatkuvaa opiskelua ja uuden omaksumista.

Ammatissa tarvitaan hyvää näköä. Tasapainon on oltava kunnossa eikä korkean paikan kammoa saa olla. Työtä tehdään joskus myös hankalissa asennoissa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon.  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, energia-alan ammattitutkinto, sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto ja energia-alan erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3393 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat