Sellunvalmistaja

Ammatit Julkaistu

Sellunvalmistaja työskentelee kemiallisessa metsäteollisuudessa sellutehtaissa. Työ on pääasiassa valvomosta käsin tehtävää tuotantoprosessin valvontaa ja ohjausta sekä laadunvalvontaa. Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön sekä tarkkaavaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Ammatissa on sovelluttava vuorotyöhön.

Prosessiteollisuudessa on kyettävä hoitamaan prosesseja ja käyttämään koneita ja laitteita tehokkaasti, turvallisesti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön, tarkkaavaisuutta, pitkäjännitteisyyttä, rauhallisuutta ja vastuullisuutta.

Prosessien valvonnassa on kyettävä käsittelemään paljon tietoa samanaikaisesti. Häiriötilanteissa on kyettävä nopeaan päätöksentekoon ja toimintaan, sillä suurten koneiden ja prosessien ollessa kyseessä häiriöt koituvat yleensä taloudellisesti raskaiksi. Prosessien käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä tarvitaan mm. sähkö- ja automaatiotekniikan perusteiden osaamista.

Ammatissa on sovelluttava vuorotyöhön.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua paperiteollisuuteen. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Näyttötutkintoina voidaan ammattitaidon kartuttua suorittaa prosessiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 

Yritysten omat teollisuusoppilaitokset järjestävät niin ikään alan perus- ja täydennyskoulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4248 €/kk

Yksityinen sektori

4248 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto