Soitinrakentaja

Ammatit Julkaistu

Soittimentekijän ammatissa yhdistyvät musiikki ja käsityötaidot. Soittimentekijä valmistaa käsityönä erilaisia soittimia kuten kitaroita, harmonikkoja tai urkuja. Tavoitteena on valmistaa muusikoille yksilöllisiä ja korkealaatuisia soittimia.

Soitinrakentajat toimivat pääasiassa yrittäjinä omissa soitinrakennusyrityksissään. Suomessa on noin 200 soitinrakennusalan yritystä (v. 2014).

Soitinrakennuksen opetustehtävät työllistävät esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitoksissa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä Sibelius-Akatemiassa ja Aalto-yliopistossa.

Työpaikkoja on myös soitinhuoltoon erikoistuneissa liikkeissä sekä soitinkaupoissa.

Soitinrakentaja voi työllistyä myös teknikoksi bändeille.

Selaa avoimia työpaikkoja: Soitinrakentaja

Soittimien rakennustaidot ovat välttämättömiä jokaiselle soitinrakentajalle. Ammatti edellyttää erityisesti puun- ja metallintyöstötaitoja. Ammatissa on myös osattava huoltaa ja korjata soittimia. Kädentaitojen lisäksi ammatissa tarvitaan riittävää soittotaitoa ja musikaalisuutta sekä musiikin teorian ja musiikkikulttuurin tuntemusta.

Soitinrakentajan ammatti on palveluammatti, jossa tarvitaan asiakaspalveluosaamista. Työssä on osattava kuunnella asiakasta ja kyettävä ymmärtämään tämän tarpeet sekä rakentaa niitä vastaava soitin. Yrittäjän taidot ovat tarpeen liittyen esimerkiksi markkinointiin, kustannuslaskentaan, budjetointiin ja verotukseen.

Kielitaito, erityisesti englannin kielen taito, on välttämättömyys varsinkin ulkomaisten asiakkaiden kanssa toimittaessa sekä osallistuttaessa kansainvälisiin tapahtumiin. Ammatissa on hyötyä siitä, että osaa toimia erilaisissa kulttuureissa ja tuntee kohdemaiden musiikkikulttuuria. Ammatissa on etua sosiaalisesta luonteesta, täsmällisyydestä ja luotettavuudesta.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen mm. yrittäjyyteen liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamisessa. Ammattitaidon ylläpito edellyttää jatkuvaa kouluttautumista sekä alan kehityksen seuraamista, mikä tarkoittaa esimerkiksi kurssien käymistä, opiskelua kirjoista ja nettimateriaaleista sekä osallistumista soitinrakentajien tapaamisiin.

Yrittäjänä toimivan soitinrakentajan on myös osattava johtaa yritystään, mihin liittyy mm. sen toiminnan ja tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen sekä henkilöstöasiat.

SASKY koulutuskuntayhtymässä voi suorittaa taideteollisuusalan perustutkinnon (artesaani) suuntautuen kitaranrakennukseen. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto (soitinrakentaja) ja erikoisammattitutkinto (soitinrakentajamestari). 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Soitinrakentamisen koulutusta järjestetään myös ulkomailla. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yrittäjinä toimivilla soitinrakentajilla ansiotaso määräytyy yritystoiminnan kannattavuuden mukaan. Palkkioihin vaikuttaa tekijän kokemus ja tunnettuus. Nimekäs soitinrakentaja pystyy veloittamaan soittimesta tyypillisesti enemmän.

Alalla ei ole sitovaa eikä yleissitovaa työehtosopimusta, jota sovellettaisiin toisen palveluksessa työskentelevien palkan muodostamisessa. Yrityksissä voidaan kuitenkin noudattaa eri alojen kuten esimerkiksi puualan työehtosopimusta.

Opettajien palkan muodostumisessa noudatetaan opetusalan työehtosopimusta (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES).

Ammattialat