Taidemaalari

Ammatit Julkaistu

Taidemaalarit ovat kuvataiteilijoita, joiden ilmaisussa maalaukselliset keinot ovat ensisijaisia. Työssä tarvitaan taiteellista ja visuaalista lahjakkuutta sekä ilmaisunhalua ja käden taitoja. Taidemaalarit työskentelevät vapaina taiteilijoina. Taiteellisen työn ohella taidemaalarit tekevät usein opetus- tai kuvitustöitä toimeentulonsa tukemiseksi.

Taidemaalarit työskentelevät vapaina taiteilijoina. Osalla taidemaalareista on jokin toinen ammatti toimeentulon lähteenä. Myös ne, joilla toista ammattia ei ole, tekevät usein taiteellisen työn ohella jotain muuta työtä.

Sivutöistä enin osa on opetustyötä, sen jälkeen kuvitustyötä. Opetustyötä taidemaalari voi saada esimerkiksi työväenopistoista ja kansanopistoista sekä eriasteisista taideoppilaitoksista. Kuvitustöitä tehdään lehdille ja muihin painotuotteisiin, joskus myös televisioon.

Selaa avoimia työpaikkoja: Taidemaalari

Kuvataiteilijalta vaaditaan taiteellista ja visuaalista lahjakkuutta sekä kädentaitoja. Keskeinen edellytys taiteilijana toimimiselle on ilmaisun halu. Kuvataiteilijan ammattiin tullaan nykyisin pääasiassa taidekoulujen kautta ja sieltä saatujen taiteen käytännöllisten ja teoreettisten tietojen hallinnasta on hyötyä taiteilijan työssä.

Taiteilijan on hyvä tietää mitä hänen alallaan tapahtuu niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kuvataiteilijan työhön on perinteisesti kuulunut luomisen vapaus, mutta ympäröivä yhteiskunta saattaa usein korostaa taloudellista tulosvastuuta. Itse työn on palkittava tekijänsä, sillä alkuvaikeudet saattavat kestää vuosia ja tunnustus tulla hitaasti.

Taiteilijana menestymisessä on kysymys taiteen laadusta, ei rahasta eikä julkisuudesta.

Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa voi opiskella maalaustaidetta. Alempi korkeakoulututkinto on kuvataiteen kandidaatti, ylempi kuvataiteen maisteri. 

Kuvataiteen opetusta järjestetään myös Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, jossa voi valmistua taiteen kandidaatiksi tai maisteriksi. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tutkinnon kuvataiteilija (AMK). 

Kuvataiteita voi opiskella myös muissa taidekouluissa ja kansanopistoissa ympäri maata. 

Koulutuksen arvostus on Suomessa kaikilla aloilla suuri, joten taidekouluja käymättömän voi olla vaikea luoda uraa taiteilijana. Kuvataiteilijan ammattiin tullaankin nykyisin pääasiassa taidekoulujen kautta. Taiteilijakunnassa on silti aina ollut itseoppineita. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3304 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut