Taideterapeutti

Ammatit Julkaistu

Taideterapeutti käyttää erilaisia taiteellisia ilmaisukeinoja osana terapeuttista työtä, jolla tuetaan asiakkaiden hyvinvointia. Ilmaisun muotona voidaan käyttää taiteen eri muotoja, kuten musiikkia, tanssia, teatteria ja kuvataiteita. Taideterapeutti toimii yleensä yrittäjänä. Ammatti vaatii taiteellisen ja terapeuttisen osaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja.

Yrittäjinä sekä sosiaali- ja tervedenhuollossa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Taideterapeutti

Taideterapeutin tulee olla vahva taiteellinen osaaminen sekä kyky ilmaista itseään taiteen avulla. Taideterapeutin tulee ymmärtää psykologian käsitteitä ja teorioita sekä kyettävä soveltamaan niitä terapeuttiseen työhön. Ammatissa on osattava työskennellä niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa. Lisäksi olennaista on terapeutin taito luoda asiakkaille turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri terapiassa.

Taideterapeutin tulee ymmärtää asiakkaiden erilaisia psyykkisiä ja emotionaalisia haasteita, kuten ahdistus, masennus, traumat ja päihdeongelmat. Lisäksi heidän on tunnettava erilaiset terapeuttiset lähestymistavat ja menetelmät näiden ongelmien hoitamiseksi. Ammatissa tulee osata aistia asiakkaiden tarpeita ja tunteita. 

Taideterapeutin on noudatettava eettisiä periaatteita asiakastyössään, kuten yksityisyyden ja luottamuksellisuuden kunnioittaminen. Empaattisuus ja kyky kuunnella ovat olennaisia piirteitä taideterapeutille.

Taideterapeutilla voi olla joko terveydenhoidon- ja sosiaalialan tai taidealan pohjakoulutus. Lisäksi taideterapeuteilta edellytetään taideterapiakoulutusta. Taideterapeutin täydentävää koulutusta järjestetään yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yksityisissä oppilaitoksissa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2807 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä