Tietoliikenneasentaja

Ammatit Julkaistu

Tietoliikenneasentaja asentaa vaihtuvissa asennuskohteissa tietoliikennelaitteita ja -järjestelmiä sekä tekee niiden kunnossapitotöitä. Tietoliikenneasentajat työskentelevät teleoperaattoreiden tai alan laitteita valmistavan elektroniikka- ja sähköteollisuuden palveluksessa. Ammatti edellyttää tekniikan hallintaa, kädentaitoja, huolellisuutta, yhteistyökykyä ja asiakaspalvelutaitoja.

Tieto- ja teleliikenneoperaattorit sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tietoliikenneasentaja

Tietoliikenneasentajalta edellytetään tele-, sähkö- ja digitaalitekniikan tuntemusta. Työssä tarvitaan käden taitoja. Työntekijältä vaaditaan tarkkuutta, huolellisuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja asiakaspalvelutaitoja. Tehtävien hoito edellyttää kykyä sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn.

Englanninkielisen ammattitekstin ymmärtäminen on tarpeen. Tekniikan kehittyminen edellyttää jatkuvaa opiskelua ja uuden omaksumista.

Ammatissa tarvitaan normaali näön tarkkuutta ja värinäköä. Työtä saatetaan tehdä hankalissa asennoissa ja korkeissa paikoissa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Mediaanipalkka

3232 €/kk

Yksityinen sektori

3237 €/kk

Julkinen sektori

3022 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto