Toimittaja

Ammatit Julkaistu

Toimittajat työskentelevät verkko-, sanoma-, aikakaus- ja muiden lehtien toimituksissa sekä muun median palveluksessa. Toimittajat kirjoittavat erilaisia juttuja sekä etsivät tietoa, tekevät haastatteluja ja ideoivat. Ammatissa tarvitaan sujuvaa kirjallista ilmaisua, tiedonhakutaitoja sekä vuorovaikutustaitoja.

Uutis- ja verkkotoimitukset, radio ja televisio. Freelancerit eli vapaat toimittajat työskentelevät eri medioille joko freelance-verokortilla tai ammatinharjoittajina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Toimittaja

Toimittaja tekee erilaisia journalistisia sisältöjä esimerkiksi printti-, mobiili- ja verkkojulkaisuihin sekä radioon ja televisioon, joten toimittajien on hallittava sisällöntuotantoprosessi. Ammatissa on osattava ideoida juttuja ja niiden kuvitusta sekä herättää lukijan mielenkiinto ja kirjoittaa selkeästi. Sisällöt voivat olla uutisia tai artikkeleita, ja usein sisältöä tuotetaan sekä painettuun muotoon että verkkoon.

Artikkeleiden tekemisessä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja halua ottaa selvää asioista. Työskentely uutistoimituksessa vaatii paineensietokykyä, sillä työn tahti voi olla nopea ja sisältää odottamattomia käänteitä. Useissa tehtävissä tarvitaan myös valokuvaustaitoa.

Toimittajalta vaaditaan myös hyvää suomen ja vieraiden kielten taitoa sekä laajaa yleissivistystä, kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, oman erityisosaamisalueen hallintaa ja tietoteknistä osaamista.  Toimittajan työ vaatii toisinaan paineensirtokykyä.

Yliopistoissa voi opiskella viestintää. Oppiaineiden nimet vaihtelevat tiedotusopista journalistiikkaan, viestintään jne. Tutkintojen nimet vaihtelevat koulutusta antavasta yliopistosta ja sen tiedekunnasta riippuen. Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi filosofian maisteri, taiteen maisteri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella viestintää ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3774 €/kk

Julkinen sektori

3441 €/kk

Yksityinen sektori

3783 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut