Toimituspäällikkö

Ammatit Julkaistu

Toimituspäällikön perustehtävänä on lehden sisällön suunnittelu ja kehittäminen sekä ylin työnjohto. Suuressa toimituksessa on tavallisesti yksi tai useampi toimituspäällikkö. Ammatissa tarvitaan toimitustyön hyvää tuntemusta ja työkokemusta sekä esimiesosaamista ja vuorovaikutustaitoja.

Lehdistö. Radio. Televisio. Uutistoimistot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Toimituspäällikkö

Toimituspäälliköllä tulee olla vankka journalistinen kokemus, ja hänen on hallittava hyvin toimittajan työ sekä toimituksen tuotantoprosessi. Ammatissa on osattava ideoida juttuja sekä niiden kuvitusta, kirjoittaa selkeästi ja luovasti lukijaa kiinnostavia tekstejä, rakentaa visuaalisesti ja sisällöllisesti toimiva juttu sekä hallittava tekstin, kuvan ja taiton yhteispeli toimitustyössä.

Toimituspäällikkö on toimittajien esimies, ja hän tarvitsee esimiestaitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja sekä kykyä yhteistyöhön ja sovitteluun. Varsinkin suurehkossa työpaikassa joutuu sukkuloimaan toimituksen ja esimerkiksi hallinnon välillä. Lisäksi on osattava tukea ja kannustaa toimituksellista henkilöstöä työssään.

Ammatissa on osattava luovia journalismin ja bisneksen välillä, sillä on ymmärrettävä millainen juttu myy sekä tiedettävä, mitä lukijat haluavat, mutta samalla on pidettävä kiinni journalistisesta linjasta.

Viestintäalan tehtävissä tarvitaan nykyisin entistä enemmän moniosaamista ja uusimman tekniikan hallitsemista. Toimitustyössä on hallittava useampia medioita ja on osattava tuottaa journalistista sisältöä eri medioihin.

Toimituspäälliköksi edetään yleensä pitkän journalistisen työkokemuksen kautta.

Yliopistoissa voi opiskella viestintää. Oppiaineiden nimet vaihtelevat tiedotusopista journalistiikkaan, viestintään jne. Tutkintojen nimet vaihtelevat koulutusta antavasta yliopistosta ja sen tiedekunnasta riippuen. Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi filosofian maisteri, taiteen maisteri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella viestintää ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4518 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat