Tuomari

Ammatit Julkaistu

Tuomarit toimivat eri tuomioistuimissa tuomareina. Tuomarit tehtävänä on antaa puolueeton ratkaisu tuomioistuimeen ratkaistavaksi tuotuun asiaan. Tuomari voi ratkaista asian joko yksin tai erilaisissa käsiteltävästä asiasta riippuvissa kokoonpanoissa. Ammatissa vaaditaan oikeudellisen osaamisen lisäksi kykyä omaksua laajoja asiakokonaisuuksia ja tehdä itsenäisiä ratkaisuja sekä hyvää kirjallista ja suullista viestintää.

Oikeuslaitoksen tuomioistuimet eli käräjäoikeudet, hovioikeudet, hallinto-oikeudet, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tuomari

Tuomarin työ on vaativaa ja vastuullista. Tuomarilta vaaditaan oikeudellisten säännösten hyvää tuntemusta ja taitoa ratkaista vaikeitakin oikeudellisia ongelmia. Tuomarin ammatissa on tärkeää pystyä omaksumaan suuria tietomääriä, samoin kuin kyky arvioida asioita puolueettomasti.

Työlle on ominaista, ettei suoria ja lopullisia ratkaisuja löydy aina suoraan lainsäädännöstä, vaan päätökset perustuvat lain esitöiden, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön tutkimiseen. Ammatissa on kyettävä itsenäiseen päätöksentekoon sekä toimittava huolellisesti. Tuomarilta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista viestintää.

Oikeudenkäynnin johtamisen taito on tärkeä osa tuomarin ammattitaitoa. Taito tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa on tuomarin työssä välttämätöntä, joten myös sosiaalisilla taitoja tarvitaan tuomarin työssä.

Oikeustieteen maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Tuomarin uraa suunnittelevan on hyödyllistä pätevöityä tutkinnon jälkeen varatuomariksi (VT) suorittamalla auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu. Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtori (OTT) tutkinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ajantasaiset tuomarin kelpoisuusvaatimukset löytyvät:

Tuomarin virka (oikeus.fi)

Tuomareiden palkkauksessa noudatetaan tuomareiden virkaehtosopimukseen perustuvaa palkkausjärjestelmää. Kuukausipalkka muodostuu palkkausluokan mukaisesta peruspalkasta sekä tuomioistuinpalvelun ja sitä olennaisesti hyödyttävän työkokemuksen pituuden perusteella määräytyvistä kokemuslisistä.