Vaatesuunnittelija

Ammatit Julkaistu

Vaatesuunnittelija suunnittele ja muotoilee vaatetusyrityksen tai asiakkaan tarpeisiin soveltuvia yksittäisiä tuotteita, mallistokokonaisuuksia ja konsepteja. Vaatesuunnittelijat toimivat usein yrittäjinä ja tekevät töitä usealle eri valmistajalle. Ammatti vaatii hyvää materiaalien tuntemusta, visuaalista silmää, muototajua ja trendien seuraamista.

Yrittäjinä, vaatteita valmistavissa yrityksissä ja tekstiiliteollisuudessa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Vaatesuunnittelija

Vaatesuunnittelija tarvitsee hyvää visuaalista silmää ja luovuutta. Työ edellyttää muotokielen, materiaalien ja värien hallintaa sekä valmistustekniikoiden tuntemusta. Ammatissa on tunnettava kuluttajien tarpeet ja trendit, joiden seuraaminen on välttämätöntä. Hyvä suunnittelijalla on myös kyky ennakoida tulevia trendejä.

Ammatissa tarvitaan yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta. Hyvä piirustustaito on eduksi. Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen. Yrittäjät toimivat vaatesuunnittelijat tarvitsevat myös liiketaloudellista osaamista ja markkinointitaitoja. Stressinsietokyky on tarpeen, sillä alalla on kova kilpailu.

Yliopistossa voi opiskella muotia tai vaatetussuunnittelua. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi taiteen maisteri. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnot vestonomi (AMK), artenomi (AMK) ja muotoilija (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3469 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto