Vartija

Ammatit Julkaistu

Vartijan tehtävänä on turvallisuuden ylläpitäminen ja suojeleminen tietyssä ympäristössä. Tehtäviin voi kuulua valvontaa, pääsyn ja kulkuoikeuksien tarkastamista, hälytystilanteiden hoitamista sekä epäilyttävästä toiminnasta raportointia. Ammatissa edellytetään vaadittavaa koulutusta sekä asiakaspalveluosaamista, luotettavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Turvallisuus- ja vartiointialan yritykset. 

Selaa avoimia työpaikkoja: Vartija

Vartijan ammatissa tulee osata arvioida erilaisia turvallisuusriskejä ja uhkia sekä tunnistaa epäilyttävää tai poikkeavaa käytöstä. Uhkaaviin tilanteisiin on kyettävä reagoimaan nopeasti, mutta järkevästi. Tilanteiden hoitaminen edellyttää vartijalta erinomaisia kommunikaatio- ja keskustelutaitoja, jotta yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa sujuu jouhevastui, eikä uhkaavat tilanteet pääse muodostumaan vaarallisiksi. Kiireisissä ja stressaavissa tilanteissa vartijan tulee säilyttää hyvä itsehillintä.

Vartijan on tunnettava lainsääsädännön vartijalle asettamat velvollisuudet ja oikeudet sekä noudatettava myös muita annettuja ohjeita. Työ on itsenäistä ja vastuullista, ja asiakaspalvelutaidot ovat välttämättömiä. Myös ensiaputaitoja tarvitaan. Teknistä osaamista vaaditaan turvallisuuteen liittyvien laitteiden, kuten valvontakameroiden ja hälytysjärjestelmien kanssa.

Hyvä fyysinen kunto on usein tarpeen, sillä työpäivän aikaan saattaa joutua seisomaan ja kävelemään paljon. Työaikojen epäsäännöllisyys ja yötyöt asettavat omat vaatimuksensa.

Vartioimisliikkeen palveluksessa toimivalta vaaditaan  vartijan koulutuksen suorittamista sekä poliisiviranomaisen myöntämää vartijakorttia. Vartijan peruskoulutus muodostuu väliaikaisen vartijan koulutuksesta (40 tuntia) sekä vartijan koulutuksesta (80 tuntia), jotka ovat myös osa turvallisuusalan ammattitutkintoa. Väliaikaisen vartijan koulutus tulee suorittaa ensin, ja se on voimassa 4 kuukautta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon (turvallisuusvalvoja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Ammattikorkeakoulussa järjestetään turvallisuusalan koulutusta osana liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoa tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta, mutta ei 68 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö, jolla on vartijakortti.

Vartijan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2634 €/kk

Yksityinen sektori

2627 €/kk

Julkinen sektori

3407 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto