Viittomakielen tulkki

Ammatit Julkaistu

Viittomakielen tulkki toimii kuulo- tai puhevammaisten asiakkaiden tulkkina suullisista viestintää vaativissa tilanteissa. Tulkkausapua tarvitaan esimerkiksi asioinnissa, opetuksessa ja vapaa-ajalla. Ammatissa vaaditaan viittomakielen hallintaa ja kielitaitoa sekä hyvää keskittymiskykyä ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Yrittäjinä, alan palveluja tuttavissa yrityksissä sekä järjestöissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Viittomakielen tulkki

Viittomakielen tulkin täytyy hallita viittomakieli sujuvasti ja tarkasti. Tulkilta vaaditaan myös erinomaista puhutun kielen hallintaa, sillä hänen täytyy ymmärtää ja pystyä tulkitsemaan puhe viittomakielellä ja päinvastoin. Hyvästä yleissivistyksestä ja uteliaisuudesta on etua, sillä työssä joutuu usein tutustumaan uusiin aiheisiin ja opiskelemaan niiden sanastoa tulkkausta varten.

Viittomakielen tulkin on ymmärrettävä kuurojen ja kuulovammaisten kulttuuria ja käytäntöjä sekä oltava tietoinen viittomakielen ja kuurojen yhteisön erityispiirteistä. Kiinnostus erilaisia kieliä ja viestintätapoja kohtaan on ammatissa olennaista. Tulkin ammatissa vaaditaan teknistä osaamista, jotta tulkki voi esimerkiksi tulkata tarvittaessa etäyhteyden välityksellä.

Tulkin on kyettävä työskentelemään erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä sekä mukautumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Hyvät vuorovaikutustaidot ja keskittymiskyky ovat tarpeen.

Viittomakielen tulkin on noudatettava eettisiä ja ammatillisia periaatteita, kuten asiakkaan yksityisyyden kunnioittamista, vaitiolovelvollisuutta sekä tasapuolista ja objektiivista tulkkausta.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella viittomakielen tulkkausta suorittaen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon, tulkki (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3533 €/kk

Yksityinen sektori

3481 €/kk

Julkinen sektori

3754 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat