Ympäristötarkastaja

Ammatit Julkaistu

Ympäristötarkastaja työskentelee kunnan palveluksessa ympäristönsuojelun tehtävissä. Työhön kuuluu muun muassa valvontaa, lausuntojen antamista ja käyntejä tarkastuskohteissa. Ammatissa tarvitaan lakien tuntemusta, tarkkuutta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja yhteistyötaitoja.

Ympäristötarkastajan on hallittava oman vastuualueensa lainsäädäntö ja muut normit sekä osattava soveltaa niitä käytännön tilanteisiin. Ammatissa tarvitaan tiedonhakutaitoja, kykyä punnita eri tilanteita, ratkaista ongelmia ja ennakoida erilaisten häiriöiden mahdollisuuksia.

Valvontatehtävät edellyttävät tarkkuutta ja huolellisuutta sekä pitkäjännitteisyyttä. Lausuntojen antaminen edellyttää sujuvan kirjallisen ilmaisun taitoa. Ympäristötarkastajan on kyettävä tekemään päätöksiä. Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä vuorovaikutustaitoja.

Kaksikielisissä kunnissa tarvitaan toisen kotimaisen kielen riittävää hallintaa.

Ammattiin edellytetään soveltuvaa yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta virkaan soveltuvaa koulutusta. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, insinööri (AMK). Luonnonvara-alalla voi suorittaa esimerkiksi tutkinnot ympäristösuunnittelija (AMK) ja agrologi (AMK).

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Luonnontieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa tutkinnon filosofian maisteri (FM). Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Virkaan edellytetään soveltuvaa korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa.

Mediaanipalkka

3794 €/kk

Yksityinen sektori

4084 €/kk

Julkinen sektori

3714 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut