Energia-ala

Ammattiala

Energiateollisuuden tehtävä on tuottaa energiaa, mikä on välttämätöntä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Sähkön lisäksi energiateollisuus tuottaa kaukolämpöä ja kaukokylmää. Ilmastonmuutoksen vuoksi energia-alan työpaikoista entistä suurempi osa liittyy uusiutuvaan energiaan. Energia-alan työtehtävät liittyvät energian tuottamiseen, hankintaan, siirtoon ja myyntiin sekä energiaverkkojen ja voimalaitosten suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon.

Ammatteja

Haastattelut