Kasvatus, opetus ja koulutus

Ammattiala

Kasvatus-, koulutus ja opetustyön tehtävänä on antaa tietoja ja taitoja eri elämänalueille sekä tukea ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten kasvua, oppimista ja osaamista. Kasvatuksella, koulutuksella ja opetuksella on suuri merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin ja ihmisten sivistyksen lisäämisessä. Erityisesti peruskoulussa ja päiväkodeissa korostuu myös kasvatustehtävä. Alan työpaikat ovat yleensä varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa. Lisäksi alalla tehdään tutkimus- ja kehittämistyötä.

Ammatteja

Haastattelut