Lakiala

Ammattiala

Lainsäädäntö ohjaa ja säätee laajalti yhteiskunnan toimintaa, ja oikeuslaitoksen tehtävä on huolehtia kansalaisten oikeusturvasta. Oikeuslaitokseen kuuluvat riippumattomat tuomioistuimet, asianajajalaitos ja valtion oikeusaputoimistot, rikosasioissa syyttäjälaitos sekä tuomioistuinten määräämien rangaistusten ja päätösten täytäntöönpanosta vastaavat ulosottoviranomaiset ja Rikosseuraamuslaitos. Lakialan palveluja tuotetaan myös asianajotoimistoissa. Lakialan työtehtäville tunnusomaista on ongelmanratkaisu. Erilaisissa tapauksissa on kyettävä hahmottamaan lain lisäksi myös asioiden taloudelliset, tekniset ja moraaliset ulottuvuudet. 

Ammatteja

Haastattelut