Viestintä

Ammattiala

Viestintä on tiedon välittämistä, ja sen tehtävä on kertoa, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Uutisia ja viestejä välitetään erilaisten välineiden, kuten television, radion, verkkosivustojen ja sanoma- ja aikakausilehtien välityksellä. Viestintäalan työtehtäviin kuuluu sisällöntuotanto kuvien, tekstien ja videoiden muodossa eri kanavissa sekä sosiaalisen median asiantuntijuus. Erityisesti journalistiikassa eettisyys on keskeisessä roolissa, sillä uutisointi muovaa ihmisten maailmankuvaa ja tapaa hahmottaa todellisuus. Organisaatioviestinnässä taas korostuu tiedottaminen, media- ja sidosryhmäviestintä, maineenhallinta ja sisäinen viestintä.

Ammatteja

Haastattelut