Ympäristöala

Ammattiala

Ympäristöalan ammattilaiset työskentelevät ympäristöhuollon ja -suojelun parissa. Merkittävä tehtävä ympäristöhuollon alalla on jätehuolto eli ihmisen toiminnasta syntyvien jätteiden keräys ja käsittely. Ympäristönhuolto vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin estämällä tai vähentämällä haitallisten aineiden pääsyä luontoon sekä puhdistamalla maaperää ja vesiä. Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristöalalla voi työskennellä esimerkiksi valtion ympäristöhallinnossa, kunnissa, tutkimuslaitoksissa sekä ympäristöjärjestöissä ja -yrityksissä. ​

Ammatteja

Haastattelut