Erityisasiantuntija, työhyvinvointi

Haastattelut Julkaistu

"Olen yksi niistä Työterveyslaitoksen ammattilaisista, jotka parantavat työelämää ja auttavat ihmisiä voimaan paremmin työssään. Tämä tekee työstäni erittäin merkityksellistä, eettisesti palkitsevaa ja innostavaa."

Erityisasiantuntija, työhyvinvointi Liisa Puskala
  • Liisa Puskala  
  • Erityisasiantuntijana Työterveyslaitoksella.  
  • Valmistunut psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta.  
  • Työkokemusta alalta 25 vuotta.  

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.  

Toimin Työterveyslaitoksen koulutuspalveluissa työhyvinvointiaiheisten valmennusten kouluttajana. Pidän koulutuksia eri työyhteisöille verkossa ja luon erilaisia koulutusmateriaaleja verkkoon ja virtuaaliympäristöihin. Lisäksi viestin työhyvinvointiteemoista sosiaalisessa mediassa ja annan haastatteluja eri medioille. Olen ollut mukana podcasteissa, uutisissa ja aamuohjelmissa.   

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?  

Harrastin lapsena taitoluistelua, ja ensimmäinen unelma-ammattini oli luistelun valmentajan työ. Abikeväänä siirryin kilpaluistelijasta valmentajaksi. Valmentamisessa minua kiinnosti erityisesti urheilusuorituksen psykologinen puoli. Tämän innoittamana päätin opiskella psykologiaa. Opintojen alkamisen jälkeen tein vielä usean vuoden ajan valmentajan työtä.  

Myöhemmin siirryin valmentamaan ilman luistimia. Psykologian opinnoissa suoritin harjoitteluni aikuisoppilaitoksessa työelämävalmennusten parissa. Työskentelin siellä 18 vuoden ajan. Pääsin tekemään monialaisia hommia ja kehittymään ammatillisesti. Työhyvinvointiteemat ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Siksi hain tänne Työterveyslaitokselle, jossa olen nyt neljättä vuotta töissä.   

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.  

Järjestän teemaluentoja, webinaareja ja työpajoja yrityksille ja muille työpaikalle. Suunnittelen ja toteutan tilaisuuksia ja pidän yhteyttä asiakkaisiin.  

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?  

Valmennustyöni tapahtuu pääosin verkossa, ja paikan päälle meneminen on nykyään harvinaista. Työskentelen pääosin toimistolla, koska siellä on studio webinaarien pitämistä varten. Välillä teen etätyötä kotona ja toisinaan tapaan asiakkaita neuvotteluhuoneissa ja hotellien kokoustiloissa.  

Työaikani on hyvin joustava. Voin työskennellä kello 7–21 välillä. Tyypillisesti teen töitä kello 8–16. Jos työpäivään sisältyy suunnittelua, teen työt toisinaan kahdessa osassa: pidän pidemmän lounaan ja työskentelen illalla pidempään.  

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?  

Tässä työssä tarvitaan koulutusosaamista ja pedagogista taitavuutta. Lisäksi on oltava vahva asiantuntemus opetettavasta aiheesta. Minulla se on ymmärrys ihmisten toiminnasta eli psykologinen tieto. Kaikenlainen kokemus työuran varrelta tuo arvokasta näkökulmaa työhöni.   

Kiinnostus erilaisiin ammatteihin on tärkeää, sillä koulutan kaivostyöläisiä ja globaalien suuryritysten esihenkilöitä ja kaikkia siltä väliltä. Yliopiston jälkeen suorittamani täydennyskoulutus fasilitoinnista ja business coachin tutkinto ovat tuoneet hyödyllisiä taitoja arkeeni. Tekoälyn ja digitalisaation kehitys vaatii jatkuvaa opiskelua ja digitaitoja.  

Mikä on parasta ammatissasi?  

Parasta tässä työssä on mahdollisuus vaikuttaa maailman positiivisesti. Olen yksi niistä Työterveyslaitoksen ammattilaisista, jotka parantavat työelämää ja auttavat ihmisiä voimaan paremmin työssään. Tämä tekee työstäni erittäin merkityksellistä, eettisesti palkitsevaa ja innostavaa. Lisäksi pidän siitä, että voin rytmittää työn itselleni sopivaksi. Tiukkojen jaksojen vastapainona on rauhallisempia viikkoja.  

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?  

Joskus aikataulut päätetään puolestani puoli vuotta etukäteen, eikä silloin voi tietää, sattuuko minulla olemaan kyseisenä päivänä esimerkiksi ääni pois allergian takia. Olisi hyvä, että voisin suunnitella työpäiväni etukäteen niin, ettei niistä tulisi liian kuormittavia. Kalenterin kanssa taisteleminen on jatkuvaa. Omia töitä on vaikea siirtää sijaiselle, koska ne vaativat tietynlaista osaamista.   

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee psykologin ammattia?  

Suosittelen psykologian opiskelua, sillä psykologista osaamista pystyy hyödyntämään kliinisen työn lisäksi esimerkiksi tietojärjestelmien ja työilmapiirin kehittämisessä. Psykologian opintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa oman työn ohella. Moni innostuu opiskelemaan työpsykologiaa vanhemmallakin iällä.  

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?  

Näen ammatin tulevaisuuden valoisana, sillä psykologista ymmärrystä arvostetaan ja psykologien tarve kasvaa jatkuvasti. Psykologian osaamista tarvitaan yhä enemmän esimerkiksi HR-tehtävissä ja johtamisen kehittämisessä.  

Osaamisen ja oppimisen ammattilaisille on myös kysyntää, kun oppimisen ohjaaminen muodostuu osaksi yhä useampaa työtä. Siksi ohjaamisosaaminen on hyödyllinen taito täydentämään omaa osaamista minkä tahansa ammatin parissa sitten työskenteleekin.  

Kuva: Annukka Pakarinen

Ammatit

Lisää haastatteluita

Jaa artikkeli