Hätäkeskuspäivystäjä

Haastattelut Julkaistu

"Parasta ammatissani on onnistunut yhteistyö sekä viranomaisten että autettavien kanssa. Esimerkiksi puhelut, joiden aikana onnistuu auttamaan synnyttävää äitiä ja kuulee vauvan itkun puhelun päätteeksi tai poliisi tavoittaa rattijuopon ennen kuin hän ehtii aiheuttamaan vaaraa muille, antavat onnistumisen kokemuksia."

Hätäkeskuspäivystäjä Niina Sairila
  • Niina Sairila
  • Hätäkeskuspäivystäjänä Hätäkeskuslaitolla.
  • Valmistunut sairaanhoitajaksi Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta ja lähihoitajaksi Vantaan ammatillisesta koulutuskeskuksesta.
  • Työkokemusta alalta yksi vuosi.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Toimin hätäkeskuspäivystäjänä Turun hätäkeskuksessa, jossa tehtävänäni on vastata tuleviin hätäpuheluihin.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Olen toiminut aiemmin sairaanhoitajana ja lähihoitajana, mutta minulla on aina ollut haave, että vielä joku päivä toimin hätäkeskuspäivystäjänä.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Pääasiallinen tehtäväni on puheluihin vastaaminen ja hätätilanteesta ilmoittaminen tarvittaville viranomaisille ja pelastusyksiköille. Työpäivät ovat hyvin erilaisia, sillä koskaan ei voi tietää millaisiin puheluihin joutuu vastaamaan. Puhelu voi tulla esimerkiksi henkilöltä, joka on saanut sairauskohtauksen tai joka on tullut paikalle onnettomuustilanteeseen auttamaan. Minun tehtävänäni on varmistaa, että apu lähtee ajallaan ja antaa soittajalle ohjeita, miten tilanteessa toimitaan.

Työ on hyvin itsenäistä, mutta en ole työpaikalla koskaan yksin, sillä samassa päivystyssalissa työskentelevät myös vuoromestari, ylipäivystäjät ja muut hätäkeskuspäivystäjät. Heiltä saan aina tukea ja apua tarpeen vaatiessa. Kiireisinä päivinä ei juuri ehdi jutella työkavereiden kanssa.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Työskentelen päivystyssalissa, ja työvuoroni kestää 10–12 tuntia. Minulla on kolme työpäivää peräkkäin, ja niiden jälkeen on niin kutsuttu nukkumispäivä ja kaksi vapaapäivää. Kolmen päivän työputki alkaa aamuvuorolla, jonka jälkeen tulee päivävuoro ja viimeisenä yövuoro. Olen usein töissä myös juhlapyhinä, mutta silloin työntekijöitä muistetaan esimerkiksi jouluaterialla tai vappumunkeilla.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Hätäkeskuspäivystäjän työ vaatii taitoa kuunnella ja pysyä rauhallisena sekä paineensietokykyä ja kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä. Tarpeen tullen pitää osata antaa ohjeita hyvin jämäkästi, mutta asiallisesti.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta ammatissani on onnistunut yhteistyö sekä viranomaisten että autettavien kanssa. Esimerkiksi puhelut, joiden aikana onnistuu auttamaan synnyttävää äitiä ja kuulee vauvan itkun puhelun päätteeksi tai poliisi tavoittaa rattijuopon ennen kuin hän ehtii aiheuttamaan vaaraa muille, antavat onnistumisen kokemuksia.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

Hätäkeskuspäivystäjä joutuu vastaamaan puheluihin, joissa kaikki ei pääty hyvin tai joutuu kohtaamaan pahuutta, jota on vaikea ymmärtää ja käsitellä. Myös negatiivista palautetta tulee. Silloin pitää muistaa, että on tehnyt parhaansa ja kaikkia ei voi pelastaa. Lopputulos ei välttämättä johdu hätäkeskuspäivystäjän ammattitaidosta, vaan tilanteen vakavuudesta. Myös iäkkäät soittajat tuovat toisinaan haastetta työhön.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee hätäkeskuspäivystäjän ammattia?

Mieti, pystytkö muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle. Hätäkeskuksia on Suomessa vain kuusi, ja töitä ei valmistumisen hetkellä välttämättä ole tarjolla lähimmässä keskuksessa. Kannattaa pohtia myös, onko oma elämäntilanne sellainen, että pystyy vaativaan ja henkisesti raskaaseen työhön. Omasta hyvinvoinnista pitää osata huolehtia, jotta huonot kokemukset eivät pyöri mielessä vapaa-ajalla. Lisäksi kolmivuorotyö ja pitkät työpäivät vaativat sopeutumiskykyä. Työvuorot vaikuttavat muuhun elämään, sillä työvuorosuunnittelussa ei ole aina mahdollista toteuttaa kaikkien toiveita.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Tulevaisuudessa hätätilanteista voi ilmoittaa myös viesteillä, sillä varsinkin nuoret haluaisivat asioida viestien välityksellä ja lähettää kuvia. Henkilökohtaisesti toivon, että voisin jatkossakin kommunikoida ilmoittajien kanssa puhumalla.

Jaa artikkeli