Kasvinsuojelun maavastaava

Haastattelut Julkaistu

”Parasta työssäni on yhteistyö viljelijöiden ja kauppiaiden kanssa. Se on yhdessä tehtävää ongelmanratkaisua, mikä edellyttää minulta jatkuvaa ajan hermolla pysymistä. Pitkästä työkokemuksesta tällä alalla on hyötyä. Nautin myös siitä, että saan kesäisin kierrellä ympäri Suomea. Minua tiloilla vastaanottavat viljelijät ovat lähes poikkeuksetta mukavia, helposti lähestyttäviä ja vilpittömiä.” 

Agronomi Minni Tapola
  • Minni Tarkkanen
  • Kasvinsuojelun maavastaavana (Advisory Representative and Country Coordinator) Bayerilla.
  • Valmistunut maa- ja metsätaloustieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta sekä suorittanut agronomin arvoon vaadittavan määrän maataloustieteiden opintoja.
  • Työkokemusta alalta 13 vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi. 

Toimin kasvinsuojelun maavastaavana kansainvälisessä yrityksessä nimeltä Bayer. Vastuulleni kuuluu Bayerin kasvisuojelutuotteiden myynti maatalouskaupoille. Myymäni kasvinsuojeluaineet on tarkoitettu käytettäväksi pelloilla, jotta viljelijät saavat mahdollisimman laadukkaan sadon.  

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin? 

Lukiossa olin kiinnostunut biologiasta. Epävarmaa oli vain se, että haenko lukion jälkeen opiskelemaan biologiaa vai maa- ja metsätaloustieteitä. Päädyin jälkimmäiseen.  

Suoritin maa- ja metsätaloustieteen opintoihin kuuluvia harjoitteluja Hauhon koemaatilalla. Harjoitteluiden myötä kiinnostuin entistä enemmän maataloudesta sekä erityisesti kasvipatologiasta. Kasvipatologiassa eli kasvitautiopissa tutkitaan kasvien terveyttä sekä sairauksia ja niiden lääkitsemistä. Toisin kuin monet alan opiskelijat, en itse ole maatilalta kotoisin. 

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Työviikkoni ovat vaihtelevia vuodenajan mukaan. Huhtikuusta syyskuuhun kierrän katselemassa peltoja, joilla on käytetty Bayerin valmisteita. Olen vastuussa koko Oulun etelänpuoleisesta alueesta, joten työhön sisältyy paljon autolla ajamista. Kasvukaudella neuvon viljelijöitä myös puhelimitse.  Viljelijöitä voi askarruttaa esimerkiksi, mikä valmiste tehoaa millekin rikkakasville tai mikä olisi paras ajankohta ruiskutukselle. 

Talvikaudella työni on enimmäkseen toimistotyötä. Silloin käydään myyntineuvottelut maatalouskauppojen kanssa, valmistellaan markkinointimateriaaleja ja suunnitellaan toimenpiteitä myynnin edistämiseksi. Lisäksi osallistun viljelijöille suunnattuihin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä pidän tuote-esittelyjä.  

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Maavastaavan tehtävään sisältyy sekä toimisto- että ulkotyötä. Talvikaudella, kun teen paperitöitä, teen päivätyötä muutamia iltatapahtumia lukuun ottamatta. Keväällä ja kesällä peltokierrosten aikaan työpäivät ovat pitkiä, ja matkustaminen on päivittäistä. Saatan lähteä aamulla Espoosta Pohjanmaalle ja tulla illalla takaisin. Saan onneksi hyvin pitkälti muodostaa itse omat aikatauluni. 

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan? 

Agronomina voi työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä, joten usein vaaditaan jonkin erikoisalan osaamista. Kiinnostus ja positiivinen asenne suomalaista ruoantuotantoa kohtaan toimivat työssä motivaation lähteinä. Työskentelen myynnin parissa, mutta pelkällä myyntihenkisyydellä ei tässä työssä pärjää. Maatalousalalla myynti perustuu vahvaan asiantuntijuuteen, jossa täytyy tuntea tuotteet, rikkakasvit, tuholaiset ja viljelykierto. Työ vaatii ulospäinsuuntautuneisuutta, sillä iso osa työstä on vuorovaikutusta viljelijöiden kanssa. 

Mikä on parasta ammatissasi? 

Parasta työssäni on yhteistyö viljelijöiden ja kauppiaiden kanssa. Se on ongelmanratkaisua yhdessä, mikä edellyttää minulta jatkuvaa ajan hermolla pysymistä. Alan pitkästä työkokemuksesta on hyötyä. Nautin myös siitä, että saan kesäisin kierrellä ympäri Suomea. Minua tiloilla vastaanottavat viljelijät ovat lähes poikkeuksetta mukavia, helposti lähestyttäviä ja vilpittömiä. 

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta? 

Haastavalta tuntuu se, että osa vihreään siirtymään liittyvästä sääntelystä on ristiriidassa oman, työn kautta syntyneen kokemukseni kanssa. Pelkään, että torjunta-aineiden säännöstely ajaa kotimaisen ruoantuotannon suuriin vaikeuksiin. Monille tiloille tärkeiden valmisteiden käyttö on kielletty, vaikka Suomessa niitä käytetään hyvin maltillisesti. Samaan aikaa meille tuodaan ruokaa maista, joissa meillä kielletyt torjunta-aineet ovat sallittuja. Tämä ristiriita turhauttaa minua. 

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee agronomin ammattia? 

Jos ala kiinnostaa, suosittelen hakeutumaan alalle iästä tai taustasta riippumatta. Agronomiopiskelijat ovat usein eri-ikäisiä ja -taustaisia, joten jokainen löytää varmasti samanhenkistä seuraa. Jos on päässyt opiskelemaan alaa, suosittelen hakeutumaan rohkeasti kiinnostaviin harjoittelupaikkoihin. Agronomipiirit ovat pienet, joten verkostoituminen kannattaa. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvä ilmapiiri alalla työskentelevien keskuudessa vallitsee. 

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?  

Agronomien tulevaisuus näyttää hyvältä, koska ruoantuotantoa tarvitaan aina. Omia työllistymismahdollisuuksiaan voi parantaa hankkimalla osaamista jostain sellaisesta, jonka katsotaan kasvattavan merkitystään tulevaisuudessa. Tällaisia osaamisia voivat olla esimerkiksi digi farming tai täsmäviljely. 

Ammatit

Ammattialat

Jaa artikkeli