Kuljetussuunnittelija

Haastattelut Julkaistu

"On hienoa olla osana ketjua, joka huolehtii jätteet asiakkaiden kiinteistöiltä uusiokäytettäviksi. Mielestäni jätehuolto toimii Suomessa valtakunnallisesti hyvin, ja olen kokenut oman työni aina merkitykselliseksi."

Kuljetussuunnittelija Juhani Pasanen
  • Juhani Pasanen 
  • Kuljetussuunnittelijana Mustankorkea Oy:ssä. 
  • Valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 
  • Työkokemusta alalta 15 vuotta. 

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.  

Toimin kuljetussuunnittelijana, ja tehtävänäni on organisoida toimintakenttämme neljän omistajakunnan Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan asuinkiinteistöjen jätteiden keräys. Keräysalueella asuu noin 178 000 asukasta, ja jäteastiatyhjennyksiä tehdään vuosittain noin 1,5 miljoonaa.  

Osana kuljetustiimiämme huolehdin, että keräysautot tietävät joka päivä mitä, mistä ja milloin pitää tyhjentää. Työ pitää sisällään paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua ja ongelmanratkaisua asiakkaiden, urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuljetustiimin vastuulle kuuluu myös urakka-alueiden säännöllinen kilpailuttaminen sekä uusien urakkasopimusten tekeminen. 

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin? 

Päädyin Mustankorkealle töihin harjoittelun kautta vuonna 2009. Ennen kuljetussuunnittelijan tehtäviä olin useamman vuoden vaakaoperaattorina jätekeskuksessa sekä muutaman vuoden kunnallisen jätehuollon asiakaspalvelussa. Olen pitänyt työstäni jätealalla, ja toimenkuvissa ollut sopivasti vaihtelevuutta työvuosien aikana.  

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu kuljetusten valvontaa sekä kaikenlaisia selvittelytehtäviä. Työpäivän aluksi tarkastan, että jäteautot ovat liikkeellä suunnitelman mukaisesti ja tyhjennyslistat ovat siirtyneet autopäätteille. Astiatyhjennyksiä tehdään toiminta-alueellamme päivittäin noin 6 000. Kuljettajat kirjaavat niihin liittyen palautteita, ja minun tehtävänäni on selvitellä niitä. Palautteiden kirjo on laaja, mutta yleensä ne liittyvät erilaisiin ongelmiin astioiden tyhjentämisessä. Esimerkiksi joihinkin jätetiloihin saatetaan tarvita avain tai numerokoodi tai jollakin kiinteistöllä on alkanut rakennustyömaa, minkä vuoksi jäteastiat pitäisi saada siirrettyä parempaan paikkaan. 

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet? 

Teen töitä toimistossamme vähintään kolmena päivänä viikossa, ja lopun työviikosta teen etänä. Työaikani on liukuva, mutta työskentelen yleensä kello 8.15–16.  

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan? 

Tässä työssä tarvitaan ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi tietämys jätealasta, kalustosta ja keräysvälineistä on eduksi. Jätehuolto on palvelu, jonka on toimittava kaikissa olosuhteissa, sillä pitkittyneet ongelmat alkavat nopeasti näkymään ympäristössä. 

Rauhallisuus ja stressinsietokyky auttavat poikkeavissa tilanteissa, sillä välillä aikatauluihin tulee muutoksia esimerkiksi haastavien ajokelien tai kalustorikkojen vuoksi. Lisäksi on tärkeää pystyä priorisoimaan jätelajeittain, mitä astioita ehditään minäkin päivänä tyhjentämään. 

Mikä on parasta ammatissasi? 

Parasta tässä ammatissa on työpäivien monipuolisuus. Välillä teen käytännön työtä eli seuraan ajoreittejä, ratkon ongelmia ja olen suunnittelemassa jätteiden keräyksen tehostamista.  Toisinaan taas suunnittelemme tulevia urakka-alueita ja mietimme kilpailutukseen liittyviä asioita. On hienoa olla osana ketjua, joka huolehtii jätteet asiakkaiden kiinteistöiltä uusiokäytettäviksi. Mielestäni jätehuolto toimii Suomessa valtakunnallisesti hyvin, ja olen kokenut oman työni aina merkitykselliseksi.   

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta? 

Tässä työssä joutuu toisinaan sietämään stressiä, kun on hoidettava useita tehtäviä samaan aikaan. Lisäksi kohtaan viikoittain asiakaspalvelutyössä haastavia tilanteita, jotka liittyvät pääasiassa jäteastian tyhjentämiseen liittyviin ongelmiin. Kaikki asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä tilannetta kuljettajan näkökulmasta. Minun tehtäväni on näissä tilanteissa toimia ikään kuin tuomarina ja pyrkiä löytämään ratkaisu. 

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee kuljetussuunnittelijan ammattia? 

Kunnallisessa jätehuollossa ei välttämättä tarvita aikaisempaa työkokemusta kuljetussuunnittelijan tehtävistä. Kaikki tietämys jätteiden keräyksestä sekä jätehuoltomääräyksistä auttaa, mutta parhaiten tämän työn oppii tekemällä. Kokemus jäteauton ajamisesta on eduksi, minkä lisäksi tehtävään voi tulla esimerkiksi jätehuollon asiakaspalvelusta niin kuin minäkin tein. Yrityksessämme on paljon työntekijöitä, joilla on ympäristöalan koulutus. 

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?  

Uskon, että tulevaisuudessa automaation ja tekoälyn merkitys kasvaa päivittäisessä “liukuhihnatyössä”. Kuljetussuunnittelijan työssä on työtehtäviä, jotka tulevaisuudessa voitaisiin suorittaa täysin automaattisesti ajonohjausjärjestelmien avulla. Monipuolisten tehtävien vuoksi en kuitenkaan usko, että kaikkea voidaan hoitaa täysin automaattisesti. Näin ollen kuljetussuunnittelijoiden osaaminen tulee säilymään tarpeellisena osana toimivaa jätehuoltoa myös tulevaisuudessa. 

Jaa artikkeli