Merivartija

Haastattelut Julkaistu

"Merivartijan on viihdyttävä ulkona ja siedettävä haastaviakin sääolosuhteita. Työssä ollaan jatkuvasti tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, joten sosiaalisuutta tarvitaan. Tässä ammatissa kohtaa kuolemaa, sairauskohtauksia sekä väkivaltaa ja sen uhkaa, joten rohkeutta ja paineensietokykyä on hyvä olla sopivissa määrin. Tehtävät vaativat usein myös ongelmanratkaisukykyä. Mikään yli-ihminen ei kuitenkaan tarvitse olla."

Merivartija
  • Nimeä ei julkaista haastateltavan pyynnöstä. 
  • Merivartijana Rajavartiolaitoksella. 
  • Suorittanut LVI-tekniikan ja liiketalouden perustutkinnot.  
  • Työkokemusta alalta 23 vuotta. 

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.  

Toimin merivartijana merivartioasemalla. Pääasiallisia tehtäviäni ovat meripelastus ja vesiliikenteen valvonta. Suoritan myös rajatarkastuksia lentokentällä matkustajille sekä rahtisatamissa aluksille ja miehistölle yhteistyössä Tullin kanssa. Lentokentällä teemme rajatarkastuksia yksityiskoneille, jotka ovat lähdössä ulkomaille. Lisäksi merellä tapahtuva ympäristövahinkojen torjunta ja ympäristörikosten tutkinta kuuluu työtehtäviimme. Myös metsästyksen- ja kalastuksenvalvonta työllistää merivartioita ympäri vuoden. 

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin? 

Olen liikkunut merellä lapsesta asti vanhempieni ja isovanhempieni kanssa sekä harrastanut purjehdusta. Nuorempana en tiennyt merivartijan ammatista, vaan ajattelin, että minusta tulee aikuisena poliisi tai palomies. Armeijan jälkeen minulle valkeni, että tällainenkin mahdollisuus on olemassa, kun pari kaveriani aloittivat rajavartijan tehtävissä maarajalla. Heidän kertomuksensa herättivät kiinnostuksen ammattia kohtaan, joskin minua kiinnosti nimenomaan merivartijana työskentely. 

Pian tämän jälkeen huomasin paikallislehdessä ilmoituksen, jossa haettiin merivartijoita. Hain paikkaa, ja tulin valituksi. Silloin kouluttautuminen merivartijan ammattiin tapahtui vielä niin, että ensin tehtiin töitä yksiköissä ja vasta sen jälkeen mentiin rajavartijan peruskurssille Raja- ja merivartiokoululle. Koulutusjärjestelmä on muuttunut noista ajoista täysin. Nykyisin koulutus suoritetaan ensin, ja sen jälkeen siirrytään yksiköihin töihin. 

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Työvuoro alkaa aina vuoropäällikön pitämällä aamupalaverilla, jossa jaetaan työtehtävät ja tarkistetaan, onko tiedossa jotain ennalta sovittua, kuten lentojen rajatarkastuksia tai yhteispartioita muiden viranomaisten kanssa. Tämän jälkeen varmistetaan, että kalusto ja varusteet on lähtövalmiina. 

Sen jälkeen työpäivän kulku riippuu vuodenajasta. Kesällä tyypillinen päivä jatkuu merellä vesiliikenteen valvonnassa. Tehtävät voivat keskeytyä, jos saamme hälytyksen tehtävälle. Merellä on yleensä sitä enemmän tehtäviä, mitä parempi sää, koska silloin vesiliikenne on vilkasta. Työvuoron päätteeksi huollamme ja tankkaamme kaluston sekä kirjaamme päivän tekemiset raportointijärjestelmiin. 

Talvella työpäivät ovat yleensä rauhallisempia kuin kesällä. Silloin tyypillinen työpäivä sisältää esimerkiksi maastoliikenteen valvontaa moottorikelkoilla. Valvontaa tehdään usein yhteistyössä poliisin kanssa. Etenkin alkutalvesta ja keväällä jäiden ollessa heikkoja, pelastetaan jäihin pudonneita ja etsitään meren jäälle eksyneitä. 

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet? 

Työympäristöt vaihtelevat, mutta pääosin työtä tehdään ulkona. Kaikki vuodenajat ja niihin liittyvät sääolosuhteet tulevat tutuiksi. Kesällä liikutaan enimmäkseen vesillä, kun taas talvella ollaan moottorikelkkareiteillä ja jääpeitteisillä alueilla. Rajatarkastuksia suoritetaan ympäri vuoden lentokentillä ja satamissa.  

Teemme epäsäännöllistä vuorotyötä. Kolmen viikon aikana tehdään yhteensä 114 tuntia töitä eli keskimäärin 38 tuntia per viikko, mutta tunnit eivät jakaudu tasaisesti arkipäiville, sillä työvuorojen pituus vaihtelee 8–12 tunnin välillä. 

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan? 

Merivartijan on viihdyttävä ulkona ja siedettävä haastaviakin sääolosuhteita. Työssä ollaan jatkuvasti tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, joten sosiaalisuutta tarvitaan. Tässä ammatissa kohtaa kuolemaa, sairauskohtauksia sekä väkivaltaa ja sen uhkaa, joten rohkeutta ja paineensietokykyä on hyvä olla sopivissa määrin. Tehtävät vaativat usein myös ongelmanratkaisukykyä. Mikään yli-ihminen ei kuitenkaan tarvitse olla. 

Tässä ammatissa on erilaisia vaatimuksia, kuten hyvä fyysinen ja henkinen kunto, näkö ja kuulo. Näitä testataan säännöllisin väliajoin. Lisäksi erilaisten ajoneuvojen kuljettaminen pitää tuntua luontevalta, sillä merivartijat ajavat itse veneillä, moottorikelkoilla, autoilla, mönkijöillä ja ilmatyynyaluksilla. Tekninen osaaminen helpottaa laitteiden huoltoa ja korjausta. 

Mikä on parasta ammatissasi? 

Parasta merivartijan ammatissa on se, että saa olla paljon ulkona ja liikkua merellä ympäri vuoden. Muita hyviä puolia ovat ammattikunnan vahva yhteishenki eli niin kutsuttu merivartiohenki ja kalusto, jota käytämme työssämme. Yhtään huonoa työyhteisöä ei ole tullut urani aikana vastaan. Kaluston on oltava laadukasta ja työhön soveltuvaa, sillä tehtävissä voi olla kyse ihmishengistä, ja silloin pitää päästä paikalle nopeasti ja varmasti. 

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta? 

Varjopuolena ovat yövuorot, ja varsinkin iän myötä valvominen on alkanut kuormittaa enemmän. Toisinaan myös asiakaskunnassa tapahtunut muutos huolestuttaa. Päihteiden kirjo on lisääntynyt vuosien aikana, ja se näkyy arjessamme. Toisaalta koen, että kaiken kaikkiaan merivartijan ammatissa on todella vähän huonoja puolia. 

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee merivartijan ammattia? 

Suosittelen panostamaan kieliopintoihin, sillä työssä tarvitaan englannin ja ruotsin kielen taitoa. Jos on käynyt peruskoulun suomeksi, vaaditaan ruotsin kielen testiä, ja jos on käynyt peruskoulun ruotsiksi, vaaditaan suomen kielen testiä. Myös matematiikkaa tarvitaan. Fyysisen kunnon pitää olla hyvä, ja sitä testataan jo hakuvaiheessa. Armeija-aikaan kannattaa panostaa, sillä aliupseerin ja reserviläisupseerin koulutukset antavat hyviä valmiuksia tähän ammattiin. 

Työnantajana valtio tarjoaa pysyvyyttä, jota monella muulla alalla ei ole. Työurani aikana ei ole ollut tilannetta, että merivartijoita olisi ollut tarve vähentää, eikä tilanne tulevaisuudessakaan näytä siltä. Valtio tarjoaa myös laadukkaan työterveyshuollon, virkavaatteet ja varusteet merivartioille. Lisäksi merivartijat ovat sotilaseläkkeen piirissä eli eläkkeelle pääsee verrattain nuorena. 

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?  

Merivartijoiden merkitys ja arvostus kasvaa todennäköisesti entisestään, sillä tekemämme työ on ollut viime aikoina hyvin paljon esillä. Rajavartiolaitos ja Hätäkeskuslaitos jakoivat vuonna 2023 ykkössijan hyvämaineisimpina julkishallinnon organisaatioina. Kansainväliset tehtävät lisääntyvät, sillä jo nyt merivartijoita kannustetaan yhä useammin osallistumaan Frontex-operaatioihin Välimerellä ja EU:n ulkorajoilla. 

Jaa artikkeli