Museolehtori

Haastattelut Julkaistu

"Museossa työskentely on inspiroivaa, sillä seinän toisella puolen on kokonainen maailma menneisyyden aarteita, innostuneita asiakkaita ja puheensorinaa."

Museolehtori Sanna Valoranta
  • Sanna Valoranta
  • Museolehtorina Suomen kansallismuseossa.
  • Suorittanut alemman korkeakoulututkinnon kulttuurien tutkimuksen alalla ja ylemmän korkeakoulututkinnon yhteiskuntahistoriasta Helsingin yliopistossa sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erityisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena Management Institute of Finlandissa.
  • Kokemusta alalta 15 vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Työskentelen Suomen kansallismuseossa yleisötyö ja tapahtumat -yksikössä. Suomen kansallismuseo koostuu kahdeksasta museokohteesta ja kahdesta keskiaikaisesta linnasta. Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.

Työni on tarjota inspiroivia kokemuksia historian ja kulttuurin parissa. Tehtäviini kuuluu yleisöohjelmistojen suunnittelua, pedagogisten linjausten tekemistä sekä tapahtuma- ja näyttelytuotantoihin ja yhteiskunnallisiin yhteistyöhankkeisiin osallistumista. Tiimimme tavoitteena on tehdä historia sekä erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset teemat ymmärrettäviksi, mielenkiintoisiksi ja elämyksellisiksi erilaisille yleisöille.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

En koskaan haaveillut työstä museossa – pienellä kotipaikkakunnallani ei juuri ollut edes museoita. Ensimmäisenä opiskeluvuonna kulttuurien tutkimuksen laitoksella meille kerrottiin, että voisimme työllistyä esimerkiksi museoihin. Ajattelin, etten ikinä menisi niin pysähtyneen kuuloiseen työpaikkaan töihin!

Toisen opiskeluvuoden alussa etsin osa-aikaisia töitä. Tuolloin haettiin oppaita Postimuseoon, ja opiskelukaverini houkuttelemana haimme molemmat sinne. Puhuminen ja ihmisten kanssa oleminen ei ole koskaan tuntunut vieraalta, joten mietin, että miksi en opastaisi kouluryhmiä ja rahoittaisi opintojani niin.

Lähes viisitoista vuotta myöhemmin voin edelleen sanoa, että nautin ihmisten kohtaamisesta sekä niistä positiivisista tunteista, joita voin synnyttää innostavalla ja yllätyksellisellä tapahtumalla, hyvin käsikirjoitetulla pedagogisella kierroksella tai oivaltavalla näyttelyllä. Olen oppinut, että museot ovat kaikkea muuta kuin pysähtyneitä.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Tyypilliset työpäiväni näyttävät ulospäin usein tietokoneen äärellä tai kokouksissa istumiselta. Tapaan työssäni paljon ihmisiä: kollegoita, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Johdan sekä osallistun muiden johtamiin kokouksiin, joissa ideoidaan yhdessä.

Työni on monin osin kirjallista. Teen konseptointia, koostan tuotantodokumentteja sekä hoidan projektien sisäistä ja ulkoista viestintää. Toimin päivittäin ihmisten välisenä koordinaattorina ja fasilitaattorina sekä edistän asioiden etenemistä käytännössä. Lisäksi etsin uudenlaisia ja yllättäviä ratkaisuja palveluille, tapahtumille ja näyttelyille. Toisinaan työpäiväni voi sisältää esimerkiksi tapahtumassa tarvittavan kaluston kuljettamista tai arkeologisen löydön perusteella tehdyn kopioesineen tilaamista tai käsittelyä.

Puhun myös laajemmille yleisöille kasvokkain ja esiinnyn livestriimatuissa yleisötilaisuuksissa. Kaiken tämän ohella koulutan joka vuosi museokohteisiimme tulevia uusia oppaita.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Työympäristöni on pääasiassa museo, ja työaikani ovat joustavat. Voin tehdä töitä myös etänä. Nautin kuitenkin eniten museoympäristössä työskentelystä.

Ennen tapahtumien tai näyttelyiden avajaisia tehdään pitkiä päiviä ja työskennellään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Vastineeksi voin pitää arkivapaita tai tehdä lyhyempiä päiviä, kun on hiljaisempaa. Pidän työni tuomasta joustosta, sillä se helpottaa lapsiperheen arjessa yllättävän paljon.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Työssäni vaaditaan kykyä työskennellä muuttuvissa olosuhteissa, minkä lisäksi pitää sietää ajoittaista kiireen tunnetta. Oman työajan hallinnointi ja johtaminen on tärkeää, jotta työssä jaksaa. Lisäksi on hyvä ruokkia omaa luovuuttaan ja olla avoimen utelias ajankohtaisia ilmiöitä kohtaan.

Projektien koordinointi- ja johtamistaidot pitää olla hallussa. Luovista ideoista on synnyttävä konkreettinen lopputulos käytettävissä olevilla resursseilla, ja siitä vastaaminen on tärkeimpiä tehtäviäni. Myös yhteistyötaidot ovat erittäin olennaisia, sillä kaikki projektit tehdään tiimeissä ja yhteistyökumppanien kanssa. On tultava toimeen erilaisten ihmisten, kulttuurien ja työtapojen kanssa ja saatava silti asiat ajallaan tehtyä. Lisäksi pitää osata esiintyä.

Mikä on parasta ammatissasi?

Museossa työskentely on inspiroivaa, sillä seinän toisella puolen on kokonainen maailma menneisyyden aarteita, innostuneita asiakkaita ja puheensorinaa. Lisäksi yksi parhaita puolia tässä työssä on, etteivät työpäiväni ole koskaan samanlaisia. Pidän työni vaihtelevuudesta ja joustavuudesta.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

On vaikea nähdä museoalalla varsinaisia varjopuolia. Työni haasteet ovat samat kuin työelämässä yleensä. Työtahti on tiukka, eikä palautumiselle jää aina aikaa, minkä lisäksi resurssit ovat rajalliset. Museoalalla on myös hyvin paljon kilpailua, ja vakinaisia työpaikkoja on tarjolla vähemmän kuin halukkaita työnhakijoita.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee museolehtorin ammattia?

Museo on vain yksi ympäristö, jossa voin hyödyntää osaamistani. Työnkuvani perusteella voisin työskennellä myös kulttuuritalossa, järjestössä, pedagogisella suunnittelupuolella tai tapahtumatuotannossa. Jos museo työpaikkana tuntuu kiinnostavalta, kehotan tutustumaan erilaisiin työnkuviin. Suomessa on paljon erikokoisia museoita, ja niissä työskentely voi poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Pienimmissä organisaatioissa henkilökunnan työkenttä on usein laajempi, kun taas suuremmissa organisaatioissa työtehtäviä on jaettu enemmän.

Museoala on hyvin monimuotoinen. Nykyisessä työpaikassani työskentelee tuottajia, viestintä- ja markkinointialan ammattilaisia, talousalan ihmisiä, tutkijoita, konservaattoreita, suunnittelijoita, puuseppiä, kemian alalta museoalalle vaihtaneita ja audiovisuaalisen alan ammattilaisia – vain muutamia mainitakseni!

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Museovierailuiden määrät ovat kansallisella tasolla koko ajan nousussa. Kun maailmassa tapahtuu paljon muutoksia ja eteen tulee haasteita, kulttuurista haetaan turvaa ja iloa sekä historiasta vastauksia nykyisyyteen. Koen, että museolaitosten tulevaisuus on valoisa. Toki yhteiskunnalliset suhdannevaihtelut ja taloudellinen tilanne näkyvät aina kulttuuri- ja opetusalalla.

Ammatit

Ammattialat

Jaa artikkeli