Service Technician, tuulivoima

Haastattelut Julkaistu

"Jos mielii tuulivoima-alalle, kannattaa opiskella kieliä. Englannin kielen taito on tärkein, mutta kyllä ruotsin tai saksan kielen taidostakin olisi hyötyä. Jos osaa lukea ja tulkita sähkö- ja hydrauliikkakuvia, vianetsintä on helpompaa."

Service Technician Jaakko Paakki
  • Jaakko Paakki
  • Service technicianina yrityksessä Siemens Gamesa Renewable Energy Ab.
  • Suorittanut kone- ja metallitekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnot Lappian ammattiopistossa.
  • Työkokemusta alalta kymmenen vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Tehtävänimike on service technician eli huoltoteknikko, ja työskentelen Meri-Lapin alueen tuulipuistoissa Siemens Gamesa Renewable Energyn palveluksessa. Tehtäviini kuuluvat tuulivoimaloiden päivittäiset huolto- ja kunnossapitotehtävät sekä turvalaitteiden, hissien ja nostureiden vuositarkastukset. Lisäksi työhöni sisältyy viankorjauksia, jotka pyritään hoitamaan mahdollisimman pian kuntoon.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Valmistumisen jälkeen olin töissä kunnossapidon tehtävissä teollisuudessa, kaivoksissa ja lämpölaitoksissa. Kun työsuhteeni oli katkolla, silloinen työnantajani vinkkasi mahdollisuudesta hakeutua Gamesan alihankkijalle töihin. Sitä kautta päädyin nykyiseen työpaikkaani.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Tyypillisen työpäivän aamuna katson sähköpostit jo työmatkalla. Jos tiedossa on viankorjausta, siitä tulee ilmoitus sähköpostiin. Saatuani vikailmoituksen siirryn kyseiseen voimalaan. Ensin tutkin sähkö- ja hydraulikuvia, minkä jälkeen etsin varastolta mahdollisesti tarvittavia varaosia. Viankorjaaminen voi olla nopea toimenpide tai pahimmillaan siinä voi kulua päiviä, mutta yleensä pystyn jatkamaan toisiin tehtäviin korjauksen jälkeen. Silloin saatan suorittaa samassa voimalassa esimerkiksi jonkin vuositarkastuksen.

Vuodenaikojen vaikutuksesta työrytmiin voisi sanoa sen verran, että merivoimaloiden vuosihuollot pyritään tekemään jäiden aikaan. Vuosihuolto sisältää voiteluaineiden lisäämistä ja pulttien kireyksien tarkastamista.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Työskentelen vaihtelevissa sääolosuhteissa, koska töitä tehdään korkealla ulkoilmassa, satoi tai paistoi. Meillä on merellä kahdeksan tuulivoimalaa, joihin liikutaan veneellä, moottorikelkalla, mönkijällä tai hydrokopterilla.

Tämä on päivätyö eli vuorot ovat joko kello 8–16 tai kello 7–15. Jos on viankorjausta, päivät voivat venyä.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Huoltoteknikon täytyy uskaltaa työskennellä korkealla. Vianetsinnässä tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja systemaattisuutta. Sähkö- ja automaatiotekniikan sekä mekaanisen asennuksen osaamisesta on hyötyä, mutta tuuliturbiinien valmistajat kouluttavat työntekijät jokaisen konetyypin osalta.

Kielitaito on tuulivoima-alalla tärkeä, sillä kaikki dokumentit, tekninen tuki ja yhteydenpito ovat englanniksi. Auttava englanti lienee vähimmäisvaatimus alalle hakeutuessa. Myös koulutukset järjestetään pääasiassa ulkomailla.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta on vaihtelevuus. Työpäivät eivät tunnu pitkiltä, koska tämä ei ole mitään liukuhihnatyötä. Keväisin huoltojen aikaan on enemmän rutiininomaisia tehtäviä, mutta sekään ei haittaa.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

Huoltoteknikko on olosuhteiden armoilla. Talvella on kylmä, ja oikean vaatetuksen merkitys korostuu. Joskus kylmällä säällä siirtymiset voimalalle tuntuvat ikäviltä. Sen sijaan kesällä voimalan konehuoneessa voi olla erittäin kuuma.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee huoltoteknikon ammattia?

Jos mielii tuulivoima-alalle, kannattaa opiskella kieliä. Englannin kielen taito on tärkein, mutta kyllä ruotsin tai saksan kielen taidostakin olisi hyötyä. Jos osaa lukea ja tulkita sähkö- ja hydrauliikkakuvia, vianetsintä on helpompaa.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Töitä näyttäisi riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Valitettavasti alan koulutus on Suomessa jäänyt paitsioon, mutta sähkö- ja automaatiotekniikan sekä mekaanisen asennuksen koulutukset antavat hyvät valmiudet alalle. Lopun oppii työn kautta. Ohjeet meillä on hyvät, kunhan englannin kieli on hallussa.

Ammatit

Ammattialat

Lisää haastatteluita

Jaa artikkeli