Turvallisuusasiantuntija

Haastattelut Julkaistu

"Turvallisuusasiantuntijalta vaaditaan hyviä organisointitaitoja, sillä usein on hoidettava monia tehtäviä samanaikaisesti. Asiantuntijana toimiminen edellyttää paloturvallisuuden lainsäädännön tuntemusta. Sähköalan osaamisesta on merkittävää hyötyä, sillä se nopeuttaa erilaisten vikojen paikantamista. Myös palokuntatausta on eduksi."

Turvallisuusasiantuntija Tero Vaisanen
  • Tero Väisänen
  • Turvallisuusasiantuntijana KT Paloturvapalvelut Oy:ssä.
  • Suorittanut sähköalan perustutkinnon Vantaan ammatti- ja taideteollisuusoppilaitoksessa.
  • Työkokemusta alalta 15 vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.  

Toimin asiantuntijana yrityksessä, joka tarjoaa palo- ja kiinteistöturvallisuuden asennus-, huolto- ja asiantuntijapalveluita taloyhtiöille, yrityksille ja julkishallinnolle. Minulla on useita eri vastuita. Toimin työnjohtajana ja sähkötöiden teknisenä tukena paloturvallisuusasentajille sekä vastaan suurempien projektien, kuten taloyhtiöiden savunpoistojärjestelmien asennusten johtamisesta. Hoidan myös paloturvallisuuteen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Laadin pelastus- ja omavalvontasuunnitelmia sekä teen paloturvallisuustarpeisiin liittyviä kartoituksia. 

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin? 

Olen harrastanut koko ikäni vapaaehtoista palokuntatoimintaa eli VPK:ta. Harrastuksen myötä päädyin aluksi toiseen paloturvallisuusalan yritykseen tekemään savunpoistotöitä. Myöhemmin vaihdoin alaa, ja perustin mainostoimiston, kunnes tuli korona ja työt vähenivät. Soitin vanhalle esihenkilölleni, jonka alaisuudessa olin aiemmin työskennellyt savunpoistotöissä. Hän oli juuri perustanut KT Paloturvapalvelut Oy:n, ja sain töitä asentajana. Ajan myötä vastuuni lisääntyivät, ja aloin toimia työnjohtajana ja asiantuntijana. 

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Työpäivääni sisältyy paljon sähköpostien vaihtoa asiakkaiden ja eri sidosryhmien, kuten paloviranomaisten, kanssa. Asentajilta tulee puheluita, kun he tarvitsevat teknistä tukea. Joskus joudun lähtemään paikan päälle, jos asiat eivät ratkea puhelimessa.  

Yhteydenpidon ohella hoidan työnjohtotehtäviä. Etsin esimerkiksi sairastuneen asentajan tilalle korvaajaa. Työpäiviin kuuluu usein myös kirjallisia tehtäviä, kuten pelastussuunnitelman laatimista kohteelle, jonka olen aiemmin kartoittanut.  

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet? 

Työskentelen pääasiassa toimistossa, mutta teen lyhyitä käyntejä työkohteisiin. Työaikani on yleensä kello 8–16, mutta liukuma tuo joustoa tarpeen mukaan.  

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan? 

Turvallisuusasiantuntijalta vaaditaan hyviä organisointitaitoja, sillä usein on hoidettava monia tehtäviä samanaikaisesti. Asiantuntijana toimiminen edellyttää paloturvallisuuden lainsäädännön tuntemusta. Sähköalan osaamisesta on merkittävää hyötyä, sillä se nopeuttaa erilaisten vikojen paikantamista. Myös palokuntatausta on eduksi. 

Mikä on parasta ammatissasi? 

Tässä ammatissa parasta on mahdollisuus vaikuttaa paloturvallisuuteen ennaltaehkäisevästi. Aikaisemmassa palokuntatyössäni kohtasin liian usein tilanteita, joissa vahinko oli jo sattunut.  

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta? 

Minulle ei juurikaan tule mieleen huonoja puolia, mutta tässä työssä pitää saada koko ajan asioita valmiiksi ennalta asetettujen määräaikojen puitteissa, joten aikatauluihin liittyvät paineet aiheuttavat toisinaan kiireen tunnetta. 

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee turvallisuusasiantuntijan ammattia? 

Sähköalan kokemuksesta on hyötyä, mutta se ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on halu oppia uutta ja kasvaa vaativampiin tehtäviin. On hyvin todennäköistä, että pitää tehdä asentajan töitä useamman vuoden ajan ennen kuin voi edetä asiantuntijatehtäviin. Myös turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomin koulutuksella voi päästä alan asiantuntijatehtäviin, mutta silloinkin täytyy aktiivisesti kehittää omaa tietämystään teknisistä asioista. 

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?  

Rakennusalan suhdannevaihtelut vaikuttavat työtilanteeseen, sillä taloudellisesti tiukkoina aikoina tehdään vain pakolliset paloturvallisuuden toimenpiteet. Toisaalta tällä alalla moni asia perustuu lakisääteisiin vaatimuksiin, mikä tuo alalle vakautta ja pysyvyyttä. 

Lisää haastatteluita

Jaa artikkeli