Varainhoitaja

Haastattelut Julkaistu

"On ensiarvoisen tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä asiakastapaamiset ovat merkittävä osa työtäni. Substanssiosaaminen on tietenkin tärkeää, mutta se ei yksinään riitä. On myös hyvä olla aidosti kiinnostunut sijoittamisesta sekä ymmärtää markkinoiden toimintaa."

Varainhoitaja Mikko Särkiniemi
  • Mikko Särkiniemi
  • Varainhoitajana OP Uusimaalla.
  • Valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta pääaineenaan taloustiede.
  • Työkokemusta alalta 15 vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.  

Toimin varainhoitajana Uudenmaan OP:ssa. Teen sijoitussuunnitelmia henkilöasiakkaille sekä annan asiantuntija-apua sijoittamiseen ja varallisuuden hoitamiseen. Meidän pankissamme varainhoitajalle ohjataan asiakkaat, joiden varallisuus ja tarpeet edellyttävät vaativaa sijoittamisen asiantuntemusta.  Vastuullani on löytää asiakkaalle parhaat mahdolliset sijoituskohteet ja seurata niiden kehitystä. Asiakastapaamisten yhteydessä hoidetaan myös asiakkaan päivittäiset pankkiasiat, ja ohjaan heidät tarpeen mukaan muille OP-ryhmän asiantuntijoille esimerkiksi vahinkovakuutusten tai lakipalveluiden osalta. 

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin? 

Olin jo nuorena kiinnostunut sijoittamisesta, joten ajatus rahoitusalalla työskentelystä syntyi varhain. Opiskelin yliopistossa taloustiedettä, joka on rahoitusta ja laskentatoimea hieman harvinaisempi pääaine alallamme. Halusin haastetta, joten valitsin matemaattisesti vaativimpana pidetyn vaihtoehdon. Taloustieteen pohjalta laajempien kokonaisuuksien hahmottaminen ja matemaattisten mallien ymmärtäminen on helpompaa. 

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Työpäiväni alkaa yleensä sijoitusmarkkinoiden tilannekatsauksella. Katsomme yhdessä kollegoiden kanssa esimerkiksi USA:n markkinoiden edellisen vuorokauden tapahtumiin ja siihen, miten keskuspankit ovat reagoineet markkinoiden toimintaan. Katsauksen jälkeen hoidan 1–2 asiakastapaamista, joissa keskustellaan asiakkaiden sijoituksista. Päiviini kuuluu myös palavereita ja asiakkaiden viesteihin vastaamista. 

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet? 

Työskentelen enimmäkseen pankkikonttorilla, sillä suurin osa asiakastapaamista pidetään kasvotusten. Osa tapaamisista pidetään etänä, ja ne hoidan joko kotona tai konttorilla. Yleensä työaikani alkaa noin kello 9 ja päättyy kello 17. Työaikojani rytmittää konttorien aukioloaika, joka on kello 10–16.30. Tapaan asiakkaita tarpeen vaatiessa myös näiden aikojen ulkopuolella. 

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan? 

On ensiarvoisen tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä asiakastapaamiset ovat merkittävä osa työtäni. Substanssiosaaminen on tietenkin tärkeää, mutta se ei yksinään riitä. On myös hyvä olla aidosti kiinnostunut sijoittamisesta sekä ymmärtää markkinoiden toimintaa. Oma ydinosaamiseni muodostuu juuri näiden tuntemisesta, mutta syvällinen perehtyneisyys näihin asioihin vaihtelee alan ammattilaisten keskuudessa. 

Mikä on parasta ammatissasi? 

Varainhoitajan ammatissa parasta on nähdä tyytyväinen asiakas, jonka odotukset olen ylittänyt omalla osaamisellani ja työpanoksellani. Asiakastyytyväisyyttä seurataan pankissamme kuukausittain, ja tuloksia katsellessa tulee usein hyvä mieli. 

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta? 

Toisinaan hoidettavakseni tulee tehtäviä, jotka eivät välttämättä suoraan liity ydintehtävääni. Nämä tehtävät saattavat viedä paljon aikaa ja niiden hoitaminen voi olla haastavaa. Usein niihin ei olla valmistauduttu aikataulullisesti, mikä lisää painetta muuhun työtön. Esimerkiksi asiakkaan menehtymiseen voi liittyä monimutkainen kuolinpesä, jonka jakaminen etenee hitaasti. Toisaalta tämäntyyppisten asioiden hoitaminen on usein asiakkaalle ensiarvoisen tärkeää, joten varainhoitajan tulee hallita myös tällaisen prosessin loppuun saattaminen. 

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee varainhoitajan ammattia? 

Oma kiinnostus sijoittamiseen auttaa varainhoitajan työssä. Vaikka sijoittaisi pieniäkin summia, omien sijoitusten kehittymistä seuraamalla pääsee parhaiten jyvälle rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Myös alan opinnot kiinnostavat ihan eri tavalla, kun on omaa rahaa pelissä.  

Vaikka nykyään on tarjolla paljon tietoa sijoittamisesta esimerkiksi kirjojen ja podcastien muodossa, on hyvä tiedostaa, että ala on konservatiivinen. Ilman tiettyjä tutkintoja on lähes mahdotonta edetä uralla määräänsä pidemmälle. 

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?  

Uskon, että alalla riittää töitä, sillä suomalaiset vaurastuvat kaiken aikaa ja varallisuudet siirtyvät uusille sukupolville. Suurien varallisuuksien hoito halutaan usein ulkoistaa tai ainakin kysytään asiantuntijan mielipidettä päätösten tueksi. Sijoitustoimintaan liittyvät palvelut ovat pankeille kannattavaa liiketoimintaa, joten senkin puolesta tulevaisuus näyttää valoisalta. 

Pankkien on kuitenkin seurattava tarkasti teknologian kehityksen aiheuttamia muutoksia. Myös ihmisten sijoituskäyttäytymisessä on havaittavissa itseohjautuvuuden lisääntymistä, ja tarjoamme tähän tyyppisille asiakkaillemme yhä enemmän erilaisia vaihtoehtoja. Nämäkin asiakkaat haluavat usein keskustella ammattilaisen kanssa esimerkiksi yksittäisten yritysten kehityksestä tai markkinailmiöistä. 

Jaa artikkeli