TE-palvelupilotti Botnia Job

Blogi
osoittaa-nayttoa

Pohjanmaan TE-toimiston alueella osatyökykyisten palveluprosessien kehittämiseksi sekä työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

 • Urapolku - Karriärstigen -hanke (Vaasan Setlementtiyhdistys Ry, aloitus 08/2021)
  • markkinoidaan ja tarjotaan tietoa työnantajille erilaisista osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen tukimuodoista + tarjotaan konkreettista tukea osatyökykyisten työntekijöiden työllistämiseen liittyen
  • etsitään uusia työllistämisen malleja
  • kehitetään palveluprosesseja sekä osatyökykyisten henkilöiden palvelutarpeen tunnistamista
 • Askel työelämään - tuettu työhönvalmennuspalvelu (Härmän Kuntoutus Oy, aloitus 08/2021)
  • tarjotaan tukea työn etsintään ja hakemiseen, työhön perehdytykseen, työtehtävien räätälöintiin ja mukauttamiseen, eri tukien hakemiseen sekä työmarkkinoille kiinnittymiseen
 • Osaamiskartoitus (Oy EduVamia Ab, aloitus 08/2021)
  • kartoitetaan työnhakijan ammatillista osaamista työllistymisen edistämiseksi ja työllistymisvalmiuksien selvittämiseksi
 • Palkkatuki sekä työolosuhteiden järjestelytuki työllistymisen tukena

Toimenpiteiden avulla tavoitellaan palveluprosessien selkeyttämistä sekä entistä monipuolisempaa ja kattavampaa palveluvalikoimaa osatyökykyisille työnhakijoille. Palveluissa pyritään huomioimaan aikaisempaa kattavammin koko asiakasprosessi palvelutarpeen tunnistamisesta työelämään kiinnittymiseen saakka. TE-palvelupilotin tavoitteisiin ja parhaisiin mahdollisiin asiakaskokemuksiin ja -polkuihin pyritään yhteistyöllä alueen muiden hankkeiden, toimijoiden, työnantajien, oppilaitosten sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyötä tehdään lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Palvelut ovat pääasiassa tarjolla suomeksi ja ruotsiksi, englanninkielisistä palveluista ja muita lisätietoja voi tiedustella:

Milja Ittonen
Työkykykoordinaattori |samordnare för arbetsförmågan
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto | Österbottens arbets- och näringsbyrå
milja.ittonen@te-toimisto.fi

Taustaa

Kevään 2021 aikana käynnistyivät työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamat TE-palvelupilotit. Pilotit ovat osa Sanna Marinin hallituksen työkykyohjelmaa, jolla tavoitellaan osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisedellytysten, työhön pääsyn sekä palveluiden yhteensovittamisen parantamista. TE-palvelupiloteissa rakennetaan palvelukokonaisuuksia, joilla parannetaan osatyökykyisen työnhakijan sekä hänen palvelutarpeensa tunnistamista, yhdistetään työnhakija- ja työnantajapalveluja tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, tunnistetaan kohderyhmän koulutustarvetta sekä etsitään ratkaisuja erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin. Pilotissa hyödynnetään järjestöjen asiantuntijuutta kohderyhmän työllistämisessä, kouluttamisessa, palveluiden suunnittelussa ja niiden tuottamisessa. Valittuja pilottialueita on kaikkiaan 8. Pohjanmaa ELY-keskuksen TE-palvelupilotille, Botnia Jobille, rahoitusta myönnettiin vuosille 2021–2022 yhteensä 600 000 €.