Muutosturva työntekijän näkökulmasta

Jos sinua ollaan irtisanomassa tuotannollisista ja taloudellisista syistä, saat tukea muutosturvasta.

Muutosturva on palvelu, joka antaa sinulle tukea työnhakuun ja uudelleen työllistymiseen mahdollisimman nopeasti irtisanomisen jälkeen. Irtisanomistilanteessa TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija tekee yhteistyötä työnantajasi ja henkilöstön edustajien kanssa sekä järjestää muun muassa infotilaisuuksia TE-palveluiden asiakkuudesta ja palveluista.

Sinulla on oikeus työllistymissuunnitelmaan jo irtisanomisaikanasi. Työllistymissuunnitelmassa sovitaan tehtävistä ja palveluista, jotka parhaiten edistävät työllistymistäsi. Irtisanottuna sinulla on oikeus palkalliseen vapaaseen, kun laadit työllistymissuunnitelmaa tai osallistut siinä sovittuun työnhakuvalmennukseen, työvoimakoulutukseen tai uudelleensijoittumisvalmennukseen.

TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka auttavat sekä työnantajia että työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi neuvoo sinua muutosturva-asioissa. Sen lisäksi alueesi TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat auttavat sinua muutosturvatilanteissa. Käytössäsi ovat myös puhelinpalvelut.

Pidä huolta oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi työsuhteesi poikkeuksellisissa tilanteissa.

Laajennettu muutosturva 55 täyttäneiden osalta

Laajennettu muutosturva on tarkoitettu sinulle, joka olet täyttänyt 55 vuotta. Palvelun tarkoituksena on edistää  nopeaa työllistymistäsi sekä parantaa asemaasi työmarkkinoilla.

Olet oikeutettu 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan, jos

  • olet täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä,
  • työsopimuksesi on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen,
  • olet ollut irtisanovan työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta enintään 30 päivän keskeytyksin ja
  • olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.

55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan kuuluu

  • muutosturvaraha,
  • muutosturvakoulutus,
  • työllistymisvapaa, joka on 5, 15 tai 25 päivän mittainen.

Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan keskimääräistä kuukauden palkkaasi. Muista hakea muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastasi tai Kelalta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteesi päättymisestä.

Muutosturvakoulutus on 55 vuotta täyttäneelle, työsuhteestaan irtisanotulle henkilölle tarkoitettu palvelu, joka TE-toimiston on henkilölle järjestettävä ja myönnettävä, kun on saatu työnantajalta tieto henkilön irtisanomisesta.

55 vuotta täyttäneiden laajennettu muutosturva — mitä se tarkoittaa työntekijän kannalta?
Palvelut
Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Päivitetty: