Uuden työntekijän löytäminen

Tarvitsetko työyhteisöösi uuden työntekijän? Kun etsit avoimeen tehtävään sopivaa osaajaa, voit hyödyntää omia verkostojasi, erilaisia työnhakusivustoja, sosiaalista mediaa tai julkisia työvoimapalveluita.

Kun etsit uutta työntekijää, kannattaa ensin käydä läpi omat sekä tuttujesi ja työntekijöidesi verkostot. Voit löytää sopivan tekijän helposti tällä tavalla. Aina verkostoista ei kuitenkaan löydy vaadittua osaamista, joten silloin sinun kannattaa ilmoittaa avoimesta työpaikasta julkisesti.

Nykyään verkossa on paljon erilaisia työnhaku- ja työpaikkailmoitussivustoja, joiden avulla voit helposti etsiä uusia työntekijöitä. Ilmoita avoimesta työpaikasta myös omalla verkkosivullasi. Olethan jo jättänyt työpaikkailmoituksesi Työmarkkinatorille?

Työnantajana sinun kannattaa hyödyntää myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi LinkedInistä löytyy monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita, jotka etsivät uutta työpaikkaa. Monet työnantajat ilmoittavat Twitterissä vapaista paikoistaan #rekry-asiatunnisteella. Lisäksi Facebookin ja Instagramin kautta voi löytyä sopivia osaajia. Maksullisella markkinoinnilla saat enemmän näkyvyyttä työpaikkailmoituksillesi sosiaalisessa mediassa. Edelleen myös sanomalehdissä julkaistaan työpaikkailmoituksia.

Rekrytointitilaisuus on hyvä keino löytää työntekijöitä nopeasti, helposti ja tehokkaasti. Kun haluat järjestää rekrytointitilaisuuden, voit käyttää TE-toimiston tai sen yhteistyökumppaneiden tiloja. Saat myös maksutonta asiantuntija-apua tapahtuman suunnitteluun. Ota yhteyttä TE-toimistoon ja sovi tilaisuuden järjestämisestä.

Jos tekijää ei yrityksestä huolimatta löydy, voit hakea tukea TE-toimistosta tai kunnan työllisyyspalveluista.

Jos haluat rekrytoida nuoren työntekijän tai osaajan ulkomailta, tutustu aiheita käsitteleviin sisältöihimme.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Taloudellista tukea rekrytointiin

TE-toimiston ja kuntakokeilun myöntämät työllistämisen tuet eli palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, lähtevät sekä työnhakijan että työnantajan tarpeista. Työnhakija tarvitsee apua työllistymiseen ja sinulla on työnantajana tarve löytää tehtävään osaava tekijä. Uusi sopiva työntekijä voikin löytyä työnhakijasta, jonka työnhakua tuetaan. Myös osatyökykyisellä, pitkään työttömänä olleella tai nuorella voi olla hyödyllistä osaamista ja oikea asenne työhön ja uuden oppimiseen.

Lue lisää

Palveluita uuden tekijän löytämiseen

Tiedätkö henkilön, jonka haluaisit palkata palvelukseesi, mutta hänellä ei ole tehtävään vaadittavaa osaamista? Voit kouluttaa organisaatioosi osaavia työntekijöitä esimerkiksi oppisopimuksella, RekryKoulutuksella, työvoimakouluksen kautta tai palkkatuen avulla. Joissain tilanteissa voitte kokeilla henkilön soveltuvuutta työhön työkokeilun avulla.

Jos palkkaat osatyökykyisen työntekijän, voit saada tukea palkkaukseen. Voit myös järjestellä työolosuhteita työntekijän tarpeiden mukaan. Kannattaa myös selvittää, tarjoaako kuntasi työllistämispalkkioita.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Työkykykoordinaattori työnantajan tukena

Työkykykoordinaattorin tehtävänä on luoda käytännöt ja toimintamalli osatyökykyisten työnhakijoiden ja työntekijöiden tilanteen edistämiseksi. Koordinaattori tekee tavoitteellista ja kehittävää yhteistyötä työnantajien ja muiden alueellisten verkostojen kanssa.

Työkykykoordinaattori auttaa sinua löytämään ratkaisuja organisaatiosi työvoimapulaan ja tarjoaa vaihtoehtona osatyökykyisten työnhakijoiden palkkaamista. Koordinaattori auttaa sinua hahmottamaan osatyökykyisten työnhakijoiden työllistämisen mahdollisuudet ja heille sopivat työtehtävät.

Työkykykoordinaattori opastaa sinua myös löytämään oikeat ratkaisut jo olemassa olevan osatyökykyisen henkilökuntasi työkykyasioissa.

Lisäksi työkykykoordinaattori tiedottaa työnantajia erilaisista tukipalveluista, jotka liittyvät osatyökykyisten työllistämiseen.

Aiheesta muualla

Työkanava myy työnantajille osatyökykyisten työntekijöiden tuottamia palvelukokonaisuuksia

Työkanava Oy on valtion omistama yhtiö, joka työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Yhtiö palkkaa työntekijät palvelukseensa työsuhteeseen ja myy heidän työpanostaan asiakkailleen, joita voivat olla yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityishenkilöt, jotka tarvitsevat työntekijöitä.

Jos olet työnantaja, Työkanava voi myydä sinulle alihankintana palvelukokonaisuuksia, joita sen osatyökykyiset työntekijät tuottavat. Voit myös vuokrata työvoimaa. Henkilön palkkaus Työkanavassa ja muut työehdot määräytyvät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Työkanava vastaa työntekijöidensä työnohjauksesta ja perehdyttämisestä työpaikoilla.

Aiheesta muualla

Työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutus suurtyönantajien TyEl-maksuun

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas voi pyytää TE-toimistosta tai kuntakokeilusta todistuksen suurtyönantajalle siitä, että hänet on merkitty TE-palveluiden asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Työntekijä toimittaa todistuksen itse työnantajalle. Jos työssäolon viiden ensimmäisen vuoden aikana osatyökykyinen tulee työkyvyttömäksi, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta suurtyönantajan työeläkemaksuluokkaan.

Aiheesta muualla

Päivitetty: