Alueelliset kehitysnäkymät: talouden ja työllisyyden tilanne on heikentynyt

Uutinen

Elinkeinoelämän tilanne heikentynyt valtaosassa alueita. Lapissa tilanne valoisampi.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät useilla toimialoilla. Korkea korkotaso ja hintojen nousu heikentävät kulutusta. Etenkin rakentamisen ja metsäteollisuuden vaikeuksilla ja sopeutustoimilla on alueellisia vaikutuksia.

Heikkenevää kehitystä elinkeinoelämässä odotetaan 34 seutukunnassa, nykyisellä tasolla pysyttäisiin 27 seutukunnassa ja viidellä seudulla ennakoidaan paranevaa kehitystä. Lapissa Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukunnissa myönteiset odotukset liittyvät ennen kaikkea tulevaan matkailukauteen. Myös kaivosteollisuuden hyvä tilanne heijastuu odotuksiin.

Talous- ja työllisyystilanteen arvioidaan kuitenkin korjaantuvan vuoden mittaan, ja syksyyn 2024 ulottuvat arviot ovat jo selvästi positiivisempia.

Työvoiman kysyntä on taloustilanteen heiketessä hiipunut. Erityisesti lomautettujen määrä on noussut, ja työttömien työnhakijoiden määrä on maltillisessa kasvussa. Osaavan työvoiman saatavuus on kuitenkin edelleen työmarkkinoiden suurin haaste.

Työttömyyden ennakoidaan nousevan lähes kaikissa seutukunnissa seuraavan puolen vuoden aikana.

Mikä Alueelliset kehitysnäkymät?

Kaksi kertaa vuodessa julkaistava Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys alueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja osaavan työvoiman saatavuus. Katsauksen arviot on tuotettu kuluvan vuoden lokakuussa.

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Aiheesta muualla

Alueiden odotukset lähitulevaisuudesta apeat (tem.fi)