Alueelliset työkykykoordinaattorit kehittävät täsmätyökykyisten palvelupolkuja

Uutinen

Kuluvan vuoden aikana toimintansa aloittaneet alueelliset työkykykoordinaattorit pyrkivät parantamaan työkyvyn tuen palveluja alueyhteistyön avulla. Jokaisella viidellä koordinaattorilla on kolmen ELY-keskusalueen aluekoordinaatiovastuu.

Alueelliset työkykykoordinaattorit ovat aloittaneet toimintansa TE-palveluissa vuoden 2023 aikana. Koordinaattoreiden tehtävänä on rakentaa ja vahvistaa yhteistyötä TE-palvelujen ja kuntakokeilujen sekä keskeisten yhteistyöverkostojen ja sidosryhmien, kuten hyvinvointialueiden, Kelan, järjestöjen ja TYP-toimijoiden välillä.

Alueellisten työkykykoordinaattoreiden tehtävänkuvalle osoittautui tarve aiemmin tehdyn selvityksen myötä. Tehtävä on osa EU:n Kestävän kasvun ohjelmaa (RRP = Recovery and Resilience Plan) ja hallituksen Työkykyohjelman laajentumista. Koordinaattoreiden palkkaaminen samoille alueille Työkykyohjelman laajennukseen liittyvien uusien hankkeiden kanssa on ollut mahdollista työ- ja elinkeinoministeriön erillisellä rahoituksella. Koordinaattoreista käytetään myös RRP-työkykykoordinaattorit-nimitystä Kestävän kasvun ohjelman mukaisesti.

Yhteistyöllä ja hyviä käytäntöjä jakamalla kohti sujuvaa palvelupolkua

Alueellisia työkykykoordinaattoreita on viisi, ja jokaisella koordinaattorilla on kolmen ELY-keskusalueen aluekoordinaatiovastuu. Koordinaattorit eivät toimi suoraan asiakastyössä, vaan rakentavat ja vahvistavat yhdyspintoja työkyvyn tuen palvelukokonaisuuksien sekä työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Keskeisenä tavoitteena on Suomen työllisyysasteen nostaminen ja täsmätyökykyisten työttömien työkyvyn tuen palvelujen ja laadun kohdentaminen.

Alueelliset työkykykoordinaattorit tukevat eri alueilla jo pidempään toimineita työkykykoordinaattoreita rakentamaan yhteistyökäytännöt eri palvelujärjestelmien välille asiakkaalle sujuvaksi palvelupoluksi. He toimivat myös hyvinvointialueilla työskentelevien ja Työkykyohjelmaa edistävien aluekoordinaattoreiden vastinpareina.

Yhtenä alueyhteistyön tarkoituksena on välittää hyviä käytäntöjä eteenpäin verkoston avulla.

– Olemme kiinteä ryhmä. Vaihdamme tiiviisti ajatuksia mallintamalla hyviä käytäntöjä ja jakamalla niitä eteenpäin. Se on vahvuutemme, kuvaa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueellinen työkykykoordinaattori Carita Virtanen.

Kyse on myös kehittämisestä.

– Meitä yhdistää kehittämisen palo, ja tarvitsemme kaikkia mukaan yhteisen asiakkaan palvelujen edistämiseksi, lisää Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen alueellinen työkykykoordinaattori Henna-Marita Salmensuo.

Millaiset olisivat toimivat palvelut täsmätyökykyisille?

– Asiakaskeskeiset palvelut. Toivoisin, että palveluprosessin alusta saakka voitaisiin tehdä monialaista yhteistyötä, koska yhä useammin täsmätyökykyiset tarvitsevat tukea myös sote-palveluista, Carita Virtanen kertoo.

Alueelliset työkykykoordinaattorit jatkavat työtään vuoden 2024 loppuun saakka. Carita Virtasen ja Henna-Marita Salmensuon lisäksi koordinaattoreina toimivat Tanja Kontiainen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa), Marja Hiissa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) sekä Tarja Riihinen-Väänänen (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala).

Aiheesta muualla

TE-toimistojen työkykykoordinaattorit (toimistot.te-palvelut.fi)