Palkkatuen uudistus voimaan heinäkuun alusta

Uutinen

Uudistettua palkkatukea koskevan lainsäädännön tavoitteena on yksinkertaistaa hakemista sekä lisätä tuen käyttöä yrityksissä. Laki tulee voimaan 1.7.2023.

Palkkatuen käytön lisäämisellä yrityksissä on tarkoitus parantaa palkkatuen vaikuttavuutta ja nostamaan tätä kautta työllisyysastetta.

Palkkatuki rajataan jatkossa selkeämmin alentuneesti työkykyisille tai muuten epäedullisessa asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi. 

”Palkkatuen uudistus tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia sekä työnantajille että työnhakijoille. Yksinkertaistettu tuen hakeminen ja nopeutettu maksatus helpottavat tuen käyttöä. Palkkatuen uudistus on yksi monista hallituksen toteuttamista keinoista työllisyyden edistämisessä”, kommentoi uudistusta työministeri Tuula Haatainen.

Käyttöön uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

Käyttöön tulee uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta. 

Aiheesta muualla