Palkkatuki uudistuu heinäkuun alussa

Uutinen

Uudistettua palkkatukea koskevan lainsäädännön tavoitteena on yksinkertaistaa hakemista sekä lisätä tuen käyttöä yrityksissä. Laki astuu voimaan 1.7.2023.

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.  

Palkkatuen käytön lisäämisellä yrityksissä on tarkoitus parantaa palkkatuen vaikuttavuutta ja nostamaan tätä kautta työllisyysastetta. Palkkatuki rajataan jatkossa selkeämmin alentuneesti työkykyisille tai muuten epäedullisessa asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi.  

Uudistuksen keskeiset muutokset

  • Tukea voi hakea 27.6.2023 alkaen Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelun kautta vain sähköisellä lomakkeella. Paperilomakkeiden käytöstä luovutaan kokonaan.
  • Palkkatukea hakevilta työnantajilta edellytetään jatkossa Y-tunnusta, ja tukea ei myönnetä kotitalouksille.  
  • Uudistettu palkkatuki kohdentuu palkkakustannuksiin ja tuen prosentuaalinen määrä kasvaa. Työnantaja ei voi jatkossa kattaa tuella palkan sivukuluja tai lomarahaa.  
  • Työnantajan ilmoitusvelvollisuus kevenee. KEHA-keskus, joka vastaa tuen maksatuksesta, tuottaa asiointipalvelussa maksatushakemukselle tulorekisteristä saatavat tulotiedot ja tiedot poissaolojaksoista palkanmaksukuukausittain. Eri pituisista maksatusjaksoista luovutaan ja jatkossa työnantajat hakevat palkkatuen maksatusta palkanmaksukausittain.  
  • Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet voivat halutessaan luopua erillisestä palkkatuen maksatuksen hakemisesta valtuuttamalla KEHA-keskuksen yhdistelmään työllistetystä henkilöstä kalenterikuukausittain maksettavan palkkatuen automaattisesti tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen pohjalta. Automaattista maksatusta päästään hyödyntämään syyskuussa. 

Lue lisää