Tuutti-palvelu rakentuu kuntien ja työvoimaviranomaisten tueksi

Uutinen

Uusien työvoimaviranomaisten työntekijöille, kuntien kotoutumisen asiantuntijoille ja monialaisten palveluiden toimijoille rakennettava Tuutti-palvelu valmistuu hyvää vauhtia. Tuutti tulee tarjoamaan lain tulkinnassa auttavan tietokirjaston, tilat valtakunnallisille verkostoille, valtakunnallista viestintää sekä välineet oman osaamisen kehittämiseen.

Nyt on alkamassa käyttäjien kannalta ehkä tärkeimmän osion, tietokirjaston sisältöjen rakentaminen.

-Tietokirjasto tarjoaa operatiivisen työn tueksi tietoa muun muassa tietojärjestelmien käyttöön, tiedolla johtamiseen sekä lakien tulkintaan. KEHA-keskus tuo siis kaiken tuottamansa materiaalin yhteen Tuuttiin. Olemme kuunnelleet ihmisten toiveita ja tavoitteena on karsia pois aikaisempia alustojen heikkoudet, kertoo Tuutti-palvelun rakentamista vetävä projektipäällikkö Maiju Hyttinen KEHA-keskuksesta.

Tuutti-palvelun tietokirjasto rakennetaan vuoden 2025 lakien mukaisesti, joten nykyiset alustat toimivat TE-toimistojen ja kuntakokeilujen pääasiallisena tukena vuoden 2024 loppuun saakka.

Yhteistyöalueiden pilottikäyttö jo alkamassa

Tuutti-palvelun yhteistyöalueen pilottikäyttö on pian starttaamassa. Yhteistyöalueen ideana on mahdollistaa valtakunnallisten verkostojen säilyminen myös 2024 jälkeisessä maailmassa.

Osaamisen kehittämisen osa-alue tarkoittaa pitkälti työvoimapalveluiden asiantuntijoille jo tuttua Osaamisen kehittämisen -sivustoa, koulutuksia sekä KEHA-keskuksen verkko-oppimisympäristö, jonka osana TE-akatemia toimii. Tarjonta täydentyy entisestään kotoutumiseen ja monialaisiin palveluihin keskittyvällä sisällöllä.

Viestinnän osa-alueella Tuutti-palvelu tarjoaa muun muassa erilaisiin uudistuksiin, muutoksiin ja tietojärjestelmähäiriöihin liittyvää valtakunnallista viestintää.

Tuutti-palvelun käyttöönotto tapahtuu niin, että tulevat työvoimaviranomaiset ja niiden työntekijät pääsevät alustan kanssa tutuiksi jo hyvissä ajoin ennen vuoden 2025 alkua. Täysimääräinen käyttö alkaa 2025 alussa, jolloin Tuutti palvelee noin 10 000 asiantuntijaa kaikkialla Suomessa.

Kirjautumisesta mahdollisimman helppoa

Yksi keskeinen periaate Tuutti-palvelun suunnittelussa on ollut se, että palvelun käytön pitää olla helppoa. Tiedon löytymisen lisäksi se tarkoittaa muun muassa kirjautumisen helppoutta. Lähtökohtana on, että Tuuttia käytetään vieraskäyttäjänä oman organisaation tunnuksilla. Tällöin erillisten tunnusten ja kirjautumisten määrä minimoituu ja käyttäjä pystyy pitämään Tuuttia auki selaimen yhdellä välilehdellä ja oman organisaation intraa toisella välilehdellä.

Työllisyysalueet ja kunnat voivat laittaa Tuutti-pikalinkin esimerkiksi omien introjensa etusivulle tai työntekijät voivat itse laittaa linkin selaimen kirjanmerkkeihin.

Tuutti-palvelun rakentaa KEHA-keskuksen TYVO-projekti. Palvelun kehittämiseen osallistuu kehittämisryhmä, jossa on mukana noin 35 henkilöä, jotka edustavat tulevia työllisyysalueita, kuntien kotoutumisen palveluita, monialaisia palveluita, kuntakokeiluita, TE-toimistoja sekä eri sidosryhmiä eri puolilla Suomea.

Lisätietoja

Maiju Hyttinen, projektipäällikkö, TYVO-projekti, KEHA-keskus, maiju.hyttinen@ely-keskus.fi