Työmarkkinatorilla lieviä positiivisia työllisyysvaikutuksia

Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore analyysi tarkastelee julkisen tekoälypohjaisen työnvälitysalustamme työllisyysvaikutuksia. Analyysin perusteella Työmarkkinatori on vaikuttanut työllisyyteen lievän myönteisesti.

Työmarkkinatori on julkisen työnvälityksen työnvälitysalusta, joka korvasi valtakunnallisen te-palvelut.fi-sivuston toukokuussa 2022. Palvelualusta on osa laajamittaista työ- ja elinkeinopalvelujen digitalisaatio -hanketta, jonka tarkoituksena on ollut parantaa työnhakijoiden ja työvoimaa etsivien työnantajien kohtaantoa hyödyntämällä digitaalisia palveluja ja tekoälyä.

Analyysissa on muun muassa vertailtu avointen työpaikkojen määrää ja niiden avoinnaolon kestoa ennen uudistuksen voimaantuloa ja sen jälkeen. Analyysin perusteella uudistuksessa näyttää tapahtuneen ainakin kolmen prosentin tehostumista työpaikkojen avoinnaolon kestoissa ja rekrytointiajoissa. Tuloksia on kuitenkin vaikea erottaa samaan aikaan voimaantulleen pohjoismaisen työvoimapalvelumallin vaikutuksista. Siinä työnhakijoille asetettiin työnhakuvelvoitteita.

Jo nyt käyttöönotetulla uudella työnvälitysteknologialla on mahdollisuuksia vaikuttaa työllisyyteen nykyistä myönteisemminkin. Tämä perustuu siihen, että työnhakijat ovat toistaiseksi laatineet ja julkaisseet työnhakuprofiilejaan melko verkkaisesti. Kun julkaistuja profiileja saadaan lisää, paranevat työnantajan suorahaun mahdollisuudet.

Lue lisää

Työmarkkinatorin käyttömäärät

Aiheesta muualla

Analyysi: Työmarkkinatorilla lieviä positiivisia työllisyysvaikutuksia (tem.fi)