Työmarkkinatorin aluesivut ovat uudistuneet

Uutinen

Aluesivujen sisältöä ja rakennetta on uudistettu, ja Työmarkkinatori tarjoaa nyt paikkakuntakuntakohtaista tietoa entistä helpommin ja monipuolisemmin. Käyttäjälle aluesivut on helppo tapa löytää juuri oman alueensa avoimet työpaikat sekä työelämään liittyvät palvelut sekä ajankohtaiset asiat.

Aluesivut löytyvät Työmarkkinatorin ylävalikosta. Käyttäjä voi valita, haluaako tarkastella sisältöjä kuntakohtaisesti vai maakuntatasolla. Aluesivu kokoaa paikalliset työelämätoimijat ja niiden palvelut yhteen paikkaan. 

Perussisältönä kaikilla aluesivuilla näytetään avoimet työpaikat ja Suomi.fi-palvelutietovarantoon kuvatut työllisyyspalvelut. Näiden lisäksi alueet voivat halutessaan julkaista ajankohtaissisältöjä, kuten esimerkiksi uutisia, tapahtumatietoja tai videoita. Aluesivulla näytettävien yhteystietojen avulla toimijat voivat suunnitella, mihin organisaatioihin ja palveluihin asiakasta missäkin asiassa ohjataan. 

 Aluesivujen sisältö syntyy alueen työllisyys- ja elinkeinotoimijoiden yhteistyönä. Toimijat suunnittelevat yhdessä, millainen kokonaisuus aluesivuilla tarjotaan. Aluesivujen kautta eri organisaatiot voivat tarjota palveluja kokonaisvaltaisesti ja organisaatiorajat ylittävästi. Aluesivujen ylläpito ja sisällöntuotanto ovat alueiden omissa käsissä. Alueet päättävät myös, millä kielillä aluesivut tuotetaan. Tällä hetkellä Työmarkkinatorilla on mahdollista tarjota sisältöä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Aluesivujen uusi konsepti valmisteltiin yhdessä kolmen pilottialueen kanssa 

Aluesivujen uusi konsepti valmisteltiin yhdessä alueellisten työllisyystoimijoiden kanssa. Osallistujia oli kolmen maakunnan alueelta: Etelä-Savosta mukana olivat Mikkeli ja Pieksämäki, Pirkanmaalta Tampere ja Nokia, ja Pohjois-Pohjanmaalta Oulu, Kuusamo ja Raahe. Osallistujat olivat eri organisaatioista, kuten TE-toimistoista, kaupunkien työllisyys- ja elinkeinopalveluista, kehittämisyhtiöistä ja toimintakeskuksista. 

Myös asiakkaiden tarpeita ja näkemyksiä selvitettiin kehittämisvaiheessa tehdyillä käyttäjähaastatteluilla. Näin haluttiin varmistaa, että uudet aluesivut vastaavat sekä asiakkaiden että työelämätoimijoiden tarpeita. 

 Myöhemmin aluesivujen yhteyteen on mahdollista luoda niin sanottuja teemasivuja, joilla saadaan erityistä näkyvyyttä esimerkiksi alueen työllisyysteemoille tai ajankohtaisille kampanjoille. Lisäksi on tarkoitus tuoda tarjolle alueellista työelämään liittyvää tilasto-, ennakointi- ja tutkimustietoa. 

Näiden kokonaisuuksien kehitystyö käynnistyy kevään aikana, mutta tarkempi toteutusaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Työmarkkinatorin uudet aluesivut