Työttömien määrä jatkoi kasvua Pohjois-Pohjanmaalla

Uutinen

Pohjois-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa 23 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 400 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten (+12 %). Lomautettujen määrä on edelleen korkea ja maaliskuussa kokoaikaisesti lomautettuja oli lähes 3 200. Lomautettujen määrä nousi vuoden 2023 maaliskuusta 740 henkilöllä ja lomautukset kohdistuivat erityisesti rakennusalalle kirvesmiehiin ja rakennuspuuseppiin sekä talonrakentajiin. Uusien avoimien työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä pudotusta aiempaan koko maakunnan alueella.

Maakunnan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 11,9 % ja koko maassa se oli 10,7 %. Maakunnan alhaisin työttömyysaste oli Nivala-Haapajärven seutukunnassa (9,7 %). Kunnittain tarkasteltuna matalin työttömyysaste oli Reisjärvellä (6,5 %) ja korkein Pudasjärvellä (16,5 %). Oulun työttömyysaste oli 13,0 %. Työttömien määrä kasvoi suurimmassa osassa kuntia vuoden takaiseen verrattuna. Suhteellisesti eniten kasvua oli Sievissä (+54 %), Pyhännällä (+44 %) ja Kalajoella (+33 %).  

Maaliskuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna lähes 10 700 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli 4 000. Uusien työpaikkojen määrä laski vuoden 2023 maaliskuusta noin 2 500 (-39 %) työpaikalla. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja oli avoinna palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. kiinteistöhuollon työntekijät, lastenhoitotyöntekijät sekä myyjät) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (mm. moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat, talonrakentajat sekä rakennussähköasentajat).  

Vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli maaliskuun lopussa 7 700. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta 1 600 henkilöllä (+25,5 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on jatkanut kasvua koko maakunnan alueella. Helmikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä laski noin 40 henkilöllä. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli maaliskuun lopussa 3 600 ja kasvua vuoden takaiseen oli 200 henkilöä.

Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kaikissa ikäryhmissä, suhteellisesti eniten 15–19-vuotiaiden ryhmässä (+35,7 %). Alle 25-vuotiaita työttömiä oli maaliskuun lopussa noin 3 400, mikä on 420 työtöntä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien määrä on edelleen valtakunnan toiseksi korkein. Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 14 600 ja naisia 8 500. Helmikuusta työttömien miesten määrä laski -1,3 % ja naisten -1,0 %.  

Pohjois-Pohjanmaan aktivointiaste oli maaliskuun lopussa 24,6 % ja aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli kuukauden aikana kaikkiaan 7 500 henkilöä. Palveluissa olleista 43 % oli koulutuksessa: työvoimakoulutuksessa oli mukana 1 780 opiskelijaa ja omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 430 henkilöä.

Aiheesta muualla:

Työllisyyskatsaukset verkkoversiona (temtyollisyyskatsaus.fi)
Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia, lukuja ja aineistoja: Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa (ely-keskus.fi)