Yhteiskunnallisten yritysten tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen

Uutinen

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisellä parannetaan heidän yhteiskunnallista asemaansa ja edistetään Suomen työllisyysasteen nostoa. Työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten tavoite onkin esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkään työttömänä olleiden työllistäminen.

yhteiskunnallinen-yritys

Työ- ja elinkeinoministeriön strategian mukaan yhteiskunnallinen yritys harjoittaa liiketoimintaa
yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja käyttää suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään
tavoitteensa edistämiseen. Toiminnassa korostuvat vastuullisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys.

Työ itsessään integroi henkilöä yhteiskuntaan, mutta joskus hän voi tarvita esimerkiksi
uudelleenkoulutusta, tukea työelämävalmiuksiin tai tukea muihin elämän osa-alueisiin, jotta työelämään
siirtyminen olisi mahdollista. Integraatio sisältää siis käytännössä esimerkiksi erilaista valmennusta tai
työntekoa erilaisissa työsuhteissa tai tuetuissa työn muodoissa. 

Jotta työhön integrointi onnistuisi, työn käsitettä täytyy laajentaa esimerkiksi seuraavasti: työ on tuottavaa
toimintaa yrityksen tai muun organisaation palveluksessa palkallisena tai palkattomana. Yksi integroinnin
väline voi olla muun muassa uuden uravaihtoehdon kokeilemiseen tarkoitettu työkokeilu, joka on
normaalia työtä, mutta palkatonta. Lopullisena pyrkimyksenä tässäkin integrointikeinossa on palkkatyöhön
siirtyminen tai yrittäjänä toimiminen. 

Työmarkkinatorilta löydät aiheeseen liittyviä sisältöjä sekä työnantajille ja yrittäjille että työnhakijoille
suunnattuna.

Aiheesta muualla