Elintarvikekemisti

Ammatti

Elintarvikekemistit työskentelevät tuotesuunnittelun, laadunvarmistuksen ja valvonnan tehtävissä elintarvikealalla. Tehtävänä voi olla myös tutkimus tai markkinointi. Työpaikkoja on elintarviketeollisuudessa, tutkimus- ja valvontalaboratorioissa sekä elintarvikealan oppilaitoksissa. Työssä tarvitaan mm. elintarvikkeiden tuntemusta ja tutkimusmenetelmien hallintaa sekä vastuullisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön.

Elintarviketeollisuus. Elintarvikealan, maatalousalan ja ympäristöalan laboratoriot. Ruokavirasto. Neuvontajärjestöt. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Oppilaitokset. Kunnat. Valtio.

Selaa avoimia työpaikkoja: Elintarvikekemisti

Elintarvikekemistin on tunnettava elintarvikkeiden ainesosien rakenteet ja ominaisuudet sekä reaktiot ja vuorovaikutukset. Työssä tarvittava osaaminen voi olla painottunut esimerkiksi ravitsemustieteeseen, mikrobiologiaan, biokemiaan, elintarviketeknologiaan, tuotekehitykseen, elintarvikkeiden turvallisuuteen, tutkimukseen ja analytiikkaan tai markkinointiin. Elintarvikekemistin on tunnettava myös muita kemian aloja kuten orgaanista ja analyyttistä kemiaa sekä biokemiaa.

Ammatissa on hallittava alan tutkimusmenetelmät. Tehtävistä riippuen on tunnettava myös elintarviketeollisuuden sekä maatalouden ja muun alkutuotannon tuotantomenetelmät. Erityisesti neuvonta-, koulutus ja opetustehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Markkinointitehtävissä tarvitaan asiakaspalveluosaamista ja myyntihenkisyyttä.

Analysointi, laadunvarmistus, valvontatehtävät ja tutkimustyö edellyttävät tarkkuutta ja huolellisuutta. Tuotesuunnittelun tehtävissä tarvitaan luovuutta, mutta myös vastuullisuutta elintarviketurvallisuuden takaamiseksi. Oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat tarpeen, mutta myös ryhmätyötaidot.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen. Kansainvälisissä tehtävissä ja yhteyksissä tarvitaan kielitaitoa.

Elintarvikekemistin on seurattava oman alansa kehitystä.

Helsingin yliopistossa voi opiskella elintarviketieteitä, jossa voi suuntautua elintarvikekemiaan. Ylempi korkeakoulututkinto on elintarviketieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on elintarviketieteiden kandidaatti. 

Turun yliopistossa voi opiskella biokemiaa, jossa voi suuntautua elintarvikekemiaan. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Turun yliopistossa voi opiskella myös biotekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimihenkilöillä palkka perustuu alakohtaiseen työehtosopimukseen. Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien toimihenkilötehtävissä toimivien henkilöiden palkkaus perustuu Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen.

Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta, joka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työsuoritukseen ja pätevyyteen. Käytössä on kuukausipalkka.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yleensä henkilökohtaisella työsopimuksella. Palkkaan vaikuttavat mm. työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus.