Kaivosinsinööri

Ammatti

Kaivosinsinöörit työskentelevät kaivoksilla ja avolouhoksilla tuotannon suunnittelu-, johto- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattinimikkeet ja työtehtävät vaihtelevat. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi toiminnan tai kaivoksen rakenneteknisten töiden suunnittelua, tuotannon johtoa ja työnjohtoa. Työpaikkoja on kaivosyhtiöissä. Kaivosinsinööriltä edellytetään mm. geologian, kaivossuunnittelun ja louhintatekniikan tuntemusta. Ammatissa tarvitaan esimies- ja suunnitteluosaamista sekä vastuullisuutta.

Kaivosyhtiöt. Malminetsintäyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kaivosinsinööri

Kaivosinsinööriltä edellytetään geologian, kaivossuunnittelun, kaivostuotannon ja louhintatekniikan tuntemusta. Tehtävien hoitamiseksi tarvitaan johtamis- ja esimiesosaamista, suunnitteluosaamista ja kustannustietoisuutta.

Ammatissa tarvitaan myös yhteistyökykyä, pitkäjännitteisyyttä, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta. Selkeä itsensä ilmaisemisen taito on tärkeää. Kielitaito on tarpeen. Paineensietokykyä tarvitaan myös. Stressiä saattavat aiheuttaa esimerkiksi tekniset häiriöt, inhimilliset tekijät ja aikataulut.

Työturvallisuuden varmistaminen ja ympäristönsuojelusta huolehtiminen edellyttävät vastuullisuutta, huolellisuutta, harkintaa ja tarkkaavaisuutta. Alaan liittyvä lainsäädäntö on myös tunnettava. Tietotekniikka kuten esimerkiksi suunnittelu- ja aikataulutusohjelmat on hallittava.

Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa voi opiskella yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys.

Toimihenkilön palkka muodostuu toimen vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta osuudesta ja työsuoritus- ja pätevyystekijöiden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta osuudesta sekä mahdollisesta yrityskohtaisesta osuudesta. Työsuhteen keston perusteella maksetaan erillistä palvelusvuosilisää.

Alalla noudatetaan Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välillä. Alalla noudatetaan myös Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pron välillä.